Architectuur en vormgeving

Individuele ontwerpers (architecten, interieurarchitecten, vormgevers, kunstenaars,…) en organisaties (architectuur- en designorganisaties, architectenbureaus, designbureaus,…) kunnen binnen het Kunstendecreet subsidies aanvragen voor publieksgerichte presentaties, ontwerpmatig onderzoek en persoonlijke ontwikkeling binnen architectuur en vormgeving in hun culturele betekenis. De creatie van architectuur en vormgeving wordt aangestuurd vanuit andere domeinen zoals economie, innovatie, onderwijs, huisvesting en ruimtelijke ordening.

Steunpunt. In tegenstelling tot de andere kunstensteunpunten heeft het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) een bijzondere bijkomende opdracht inzake publiekswerking. Het gaat hoofdzakelijk om de organisatie van de tweejaarlijkse Dag van de Architectuur en de productie van het tweejaarlijkse Jaarboek Architectuur Vlaanderen (verscheen niet in 2011). De Dag van de Architectuur vond plaats op 9 oktober 2011 met aandacht voor 3 overkoepelende thema’s ‘duurzaamheid’, ‘participatie’ en ‘groepswoningbouw’.

Overleg. Het Overlegplatform Lokale Initiatieven Architectuurcultuur (OLIA) kwam op initiatief van het VAi samen over onder meer de volgende onderwerpen: architectuurcultuurbeleid, de veldanalyse van de kunstensteunpunten, de voorbereiding van de Dag van de Architectuur 2011 en de afstemming van de lopende projecten. Het VAi wisselt ook maandelijks informatie uit met de Vlaamse Bouwmeester over concrete projecten, publicaties en eigen initiatieven.

Infosessies. In 2011 organiseerden het Vlaams Architectuurinstituut, de beoordelingscommissie architectuur en vormgeving en het agentschap Kunsten en Erfgoed een reeks infosessies in Antwerpen (deSingel), Brussel (Architecture Workroom Brussels) en Gent (Vooruit). Hieraan nam een 130-tal personen deel. Op de individuele infonamiddagen, georganiseerd door de afdeling Kunsten, waren 16 personen aanwezig.

 

Meerjarige werkingssubsidies

Binnen de sectoren architectuur en vormgeving worden 8 organisaties ondersteund voor de periode 2010 – 2012, waarvan 5 architectuurorganisaties, 1 organisatie binnen de sector vormgeving, 2 werkplaatsen voor architectuur. In 2011 ontvingen zij subsidies voor een totaalbedrag van 539.015,99 euro (tegenover 545.893,60 euro in 2010, 346.192,61 euro in 2009 en 341.690 euro in 2008).

NAAM GEMEENTE werkvorm Subsidieperiode Bedrag in euro
Antwerpen Averechts Antwerpen organisatie 2010-2012 57.751,71
Archipel Brugge organisatie 2010-2012 86.627,57
Architectuurwijzer Hasselt organisatie 2010-2012 38.501,14
Informatiecentrum voor Architectuur, Stedebouw en Design Brussel organisatie 2010-2012 67.377,00
Stad en Architectuur Leuven organisatie 2010-2012 86.627,57
Architecture Workroom Brussels Sint-Jans-Molenbeek werkplaats 2010-2012 67.377,00
Laboratory for Architecture and Urbanism Brussel werkplaats 2010-2012 81.814,93
Provincie Limburg - Design Platform Limburg Hasselt organisatie 2010-2012 52.939,07
Totaal       539.015,99

 

Projectsubsidies aan organisaties

Organisaties die geen meerjarige subsidies ontvangen, kunnen wel op projectmatige basis ondersteund worden. In 2011 werd voor een totaalbedrag van 176.553 euro aan projectsubsidies toegekend. 8 van de 9 aanvragen werden gehonoreerd. Ter vergelijking: in 2006 werd voor een bedrag van 12.000 euro aan projectsubsidies toegekend (2 van de 7 aanvragen gehonoreerd), in 2007 voor 20.000 euro (2 van de 12 aanvragen gehonoreerd), in 2008 voor 159.500 euro (12 van de 18 aanvragen gehonoreerd), in 2009 voor 71.500 euro (5 van de 12 aanvragen gehonoreerd) en in 2010 voor 101.500 euro (10 van de 19 aanvragen gehonoreerd). Deze wisselende bedragen zijn een gevolg van de variatie in het jaarlijkse aantal aanvragen, in de artistieke kwaliteit en/of relevantie van de voorgestelde projecten, en in het beschikbare bedrag.

Periode Begunstigde Omschrijving Gemeente Subcategorie Bedrag in euro
1ste ronde Ar-Tur vzw artist@ar-tur Turnhout organisatie 20.000,00
1ste ronde Platform Kanal vzw Kanal Architecture 2011 Brussel organisatie 50.000,00
1ste ronde Vlaamse Technische Kring (VTK) vzw ExistenzMaximum2011 Heverlee organisatie 3.000,00
2de ronde Centrum voor Filmcultuur vzw Archifacts Filmfestival Antwerpen 2011 - Hoogbouw Antwerpen organisatie 6.000,00
2de ronde DOCOMOMO Belgium Brussel - Vlaanderen vzw Project virtuele tentoonstelling Brussel organisatie 9.532,69
2de ronde Timecircus vzw (Guerillart Collective) Welvaert Ranst organisatie 45.780,00
2de ronde Universiteit Gent Lijnstad 19. Ruimte voor Infrastructuur. Gent organisatie 10.000,00
2de ronde Art Basics for Children vzw Creatieve leeromgevingen Brussel organisatie 32.240,00
Totaal       176.552,69

 

 

Kunstenaars

Via het Kunstendecreet kunnen ontwerpers (individuele architecten en vormgevers) aanvragen indienen voor ontwikkelingsgerichte beurzen en projectsubsidies aan kunstenaars. Op die manier kan ontwerpmatig onderzoek worden ondersteund dat zich richt op de culturele waarde van architectuur en vormgeving. In 2011 werden 8 ontwikkelingsgerichte beurzen (op 13) en 2 projectsubsidies (op 8) aan kunstenaars toegekend voor een totaalbedrag van 85.875 euro.

Ter vergelijking: in 2006 werd voor een bedrag van 10.000 euro aan beurzen toegekend, in 2007 voor 22.500 euro, in 2008 voor 62.000 euro, in 2009 voor 62.000 euro en in 2010 voor 86.645 euro.

Ontwikkelingsgerichte beurzen

Periode Begunstigde Gemeente Bedrag in euro
1ste ronde D'haeseleer Pieter Gent 10.000,00
2de ronde Standaert Lieven Maldegem 8.000,00
3de ronde Bergé David Maarkedal 10.800,00
3de ronde Melsens Sarah Oudergem 9.000,00
1ste ronde Verbruggen Dries Antwerpen 10.000,00
3de ronde Heirwegh Ward Antwerpen 6.000,00
3de ronde Snelting Femke Brussel 9.450,00
3de ronde Van Dessel Marthe Antwerpen 4.000,00
Totaal 67.250,00

 

Projectsubsidies aan kunstenaars

Periode Begunstigde Omschrijving Gemeente Bedrag in euro
2de ronde Boie Gideon Zorgarchitectuur in Vlaanderen - nota Schaarbeek 9.000,00
2de ronde Vaneycken Annelies Reporter sem beiras Melsbroek 9.625,00
Totaal       18.625,00