Audiovisuele kunst

Organisaties en kunstenaars die niet in aanmerking komen voor subsidiëring bij het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) kunnen sinds de invoering van het Kunstendecreet van 2 april 2004 binnen dit kader een subsidie aanvragen voor hun activiteiten. Vanaf 2008 bood het VAF geen ondersteuning meer aan voor audiovisuele kunst die niet bedoeld is voor vertoning op één scherm. Het VAF beperkte zich vanaf dan tot zijn kerntaak: het ondersteunen van filmprojecten (waaronder ook experimentele projecten onder de noemer Filmlab). Organisaties en kunstenaars die audiovisuele werken ontwikkelen die niet voor vertoning op één scherm bedoeld zijn, konden vanaf dan subsidies aanvragen in het kader van het Kunstendecreet.

 

Meerjarige werkingssubsidies

Voor de periode 2010-2012 werden aan 22 van de 29 aanvragende organisaties audiovisuele kunst meerjarige subsidies toegekend. Voor 2011 werd in totaal 2.155.065,46 euro subsidies aan deze organisaties uitbetaald. Vier van deze organisaties werden als festival gesubsidieerd en kregen in totaal 308.009,14 euro aan subsidies in 2011. Twee organisaties werden gesubsidieerd als werkplaats en kregen in totaal 125.128,71 euro aan subsidies in 2011. Ten slotte zijn er ook 16 organisaties audiovisuele kunst waaraan in 2011 samen 1.721.927,61 euro werd toegekend.

In totaal werd in 2011 een bedrag van 2.155.065,46 euro meerjarige subsidie voor audiovisuele kunstorganisaties toegekend.

 Naam  Gemeente  Werkvorm  subsidieperiode bedrag in euro
Courtisane Sint Amandsberg festival 2010-2012 62.564,35
Europees Jeugdfilmfestival Vlaanderen Antwerpen festival 2010-2012 91.440,22
Folioscope Brussel festival 2010-2012 86.627,57
PeyMey Diffusion Laken (Bru.) festival 2010-2012 67.377,00
Bevrijdingsfilms Leuven organisatie 2010-2012 81.814,93
Cimatics Anderlecht organisatie 2010-2012 57.751,71
Cinema Novo Brugge organisatie 2010-2012 91.440,22
Corban Brussel organisatie 2010-2012 192.505,72
werktank Bierbeek organisatie 2010-2012 91.440,22
Filmmagie Brussel organisatie 2010-2012 225.231,69
Fonk Leuven organisatie 2010-2012 134.754,00
Jekino Distributie Schaarbeek organisatie 2010-2012 115.503,43
Lessen in het donker Brugge organisatie 2010-2012 86.627,57
Nova Brussel organisatie 2010-2012 72.189,64
OFFoff Gent organisatie 2010-2012 62.564,35
OKNO Sint-Jans-Molenbeek organisatie 2010-2012 105.878,14
Open Doek Turnhout organisatie 2010-2012 105.878,14
Vlaamse Dienst voor Filmcultuur Brussel organisatie 2010-2012 134.754,00
Workspace Unlimited Gent organisatie 2010-2012 105.878,14
Provincie Limburg - Zebracinema Hasselt organisatie 2010-2012 57.715,71
Auguste Orts Brussel werkplaats 2010-2012 67.377,00
Soundimageculture Sint-Gillis werkplaats 2010-2012 57.751,71
Totaal       2.155.065,46

 

Projectsubsidies aan organisaties

Terwijl er in 2010 nog 13 aanvragen voor projectsubsidies audiovisuele kunst ingediend werden, kreeg het agentschap in 2011 in totaal 10 aanvragen binnen, concreet 8 aanvragen voor de eerste ronde en 2 aanvragen voor de tweede ronde. Drie organisaties (uit de eerste ronde) kregen een subsidie voor in totaal 55.000 euro. Een vierde organisatie (eerste ronde) kreeg een positief advies voor 30.000 euro maar werd niet gehonoreerd om budgettaire redenen. Het totale toegekende bedrag ligt lager dan in 2010, toen er nog 70.000 euro aan subsidies voor audiovisuele projecten werd toegekend.

periode   project  gemeente werkvorm bedrag in euro
1ste ronde Filemon vzw Kinderfestival Filem'on, scholenwerking, maandelijkse cineclub Sint-Agatha-Berchem festival 15.000,00
1ste ronde Marcel vzw Offscreen Filmfestival Brussel festival 25.000,00
1ste ronde Fonds Henri Storck vzw Perspectieven van de Belgische documentaire film/Storckprijs Sint-Joost-ten-Node organisatie 15.000,00
Totaal       55.000,00

 

Kunstenaars

Er werden 6 aanvragen voor een ontwikkelingsgerichte beurs ingediend, waarvan er 3 werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van 27.000 euro. Daarnaast waren er 8 aanvragen voor een projectsubsidie aan kunstenaars, waarvan er 5 gehonoreerd werden voor in totaal 68.590 euro. Tevens was er een aanvraag voor een opnameproject, die niet gehonoreerd werd, en een aanvraag voor een creatieopdracht waaraan 15.000 euro toegekend werd.

Ontwikkelingsgerichte beurzen

periode Kunstenaar gemeente bedrag in euro
2de ronde Spincemaille Ief Bierbeek 5.000,00
2de ronde Vets Tim Sint-Niklaas 8.000,00
3de ronde Vanagt Sarah Brussel 14.000,00
Totaal     27.000,00

 

Projectsubsidies aan kunstenaars

periode kunstenaar   Gemeente bedrag in euro
1ste ronde De Bièvre Guy audioproject Leif Brush Sint-Jans-Molenbeek 3.728,00
2de ronde Heene Tom Darkmatr Sint-Gillis 25.000,00
3de ronde Janssen Wim Gardentoy Antwerpen 18.862,00
3de ronde Theys Koen The River Sint-Jans-Molenbeek 11.000,00
3de ronde Van Belle Guy VITR Sint-Jans-Molenbeek 10.000,00
Totaal       68.590,00

 

Creatieopdracht

Kunstenaar opdrachtgever Gemeente Periode Bedrag in euro
Vermang Els AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent Gent 1ste ronde 15.000,00