Kunsteducatie

Vanaf 1999 konden muziekeducatieve organisaties een meerjarige subsidie ontvangen in het kader van het Muziekdecreet. Andere kunsteducatieve organisaties kwamen voor de invoering van het Kunstendecreet niet in aanmerking voor meerjarige subsidies. Bij de invoering van het Kunstendecreet is er bewust voor gekozen om ook organisaties met een omkaderende functie mee op de voorgrond te brengen en hiervoor ondersteuning te voorzien. Zij leiden het publiek naar de kunsten toe via reflectie, educatie en/of publicaties en dragen zo bij tot een beter begrip en grotere bekendheid van de kunsten(aars). Specifiek aan de kunsteducatieve organisaties binnen het Kunstendecreet is de centrale positie van de kunsten: alle educatieve activiteiten zijn erop gericht tot een beter begrip van de kunsten te komen.

 

Meerjarige werkingssubsidies

16 organisaties met een kunsteducatieve werking dienden een aanvraag in tot ondersteuning voor de periode 2010-2012. In april 2009 is beslist om aan 12 van deze organisaties een subsidie toe te kennen voor een totaalbedrag van 3.225.000 euro. Door budgettaire beperkingen lag dit bedrag in 2011 met 3.089.999,91 euro lager dan oorspronkelijk voorzien.

Naam Gemeente Werkvorm Subsidieperiode bedrag in euro
Aifoon Gent organisatie 2010-2012 115.540,81
Art Basics for Children Brussel organisatie 2010-2012 211.824,83
Bas Gent organisatie 2010-2012 52.956,20
De Kunstbank Leuven organisatie 2010-2012 211.824,83
De Nieuwe Opdrachtgevers Elsene organisatie 2010-2012 43.327,80
De Veerman Antwerpen organisatie 2010-2012 211.824,83
Jeugd en Muziek Vlaanderen Brussel organisatie 2010-2012 857.876,26
Matrix, Centrum voor Nieuwe Muziek Leuven organisatie 2010-2012 72.213,01
Met-X Sint-Jans-Molenbeek organisatie 2010-2012 269.595,24
MUS-E Belgium Ukkel organisatie 2010-2012 115.540,81
Musica Neerpelt organisatie 2010-2012 715.649,62
RASA Antwerpen organisatie 2010-2012 211.824,83
Totaal       3.089.999,07

 

Projectsubsidies aan organisaties

Voor 2011 werden 9 aanvragen ingediend voor projectsubsidies, waarvan 5 in de eerste ronde en 4 in de tweede ronde. Slechts aan één project uit de eerste ronde werden subsidies toegekend voor een bedrag van 3.714 euro.

Periode   gemeente werkvorm bedrag in euro
1ste ronde STORMOPKOMST Mikrokosmos Turnhout organisatie 3.714,00
Totaal       3.714,00