Theater

Meerjarige werkingssubsidies

In 2011 kregen de 43 meerjarig ondersteunde organisaties voor Nederlandstalige dramatische kunst (op 9 juli 2010 besliste de Vlaamse Regering om de subsidiëring van Raamtheater vzw/BAFF definitief stop te zetten) subsidies voor een totaalbedrag van 24.842.870,21 euro.

De 2 festivals ontvingen subsidies voor een totaalbedrag van 264.695,35 euro, detheatermaker vzw ontving als enige structureel gesubsidieerde werkplaats voor Nederlandstalige dramatische kunst een subsidie van 115.503,43 euro.

Naam Gemeente werkvorm subsidieperiode bedrag in euro
Theaterfestival  Vlaanderen Antwerpen festival 2010-2012 168.442,50
Internationaal MimeSquare (festival) voor Vlaanderen Borgerhout festival 2010-2012 96.252,85
4hoog Productiehuis Gent organisatie 2010-2012 231.006,86
Abattoir Fermé Mechelen organisatie 2010-2012 259.882,72
Bad van Marie Antwerpen organisatie 2010-2012 163.629,85
BERLIN Leuven organisatie 2010-2012 163.629,85
Bronks Jeugdtheater Brussel organisatie 2010-2012 1.047.168,86
Comp.Marius vzw Hoboken organisatie 2010-2012 336.265,76
Compagnie Cecilia Gent organisatie 2010-2012 393.138,00
Compagnie de Koe Antwerpen organisatie 2010-2012 336.265,76
Creative Workers - Creatieve Werkers Sint-Jans-Molenbeek organisatie 2010-2012 240.632,15
DE MAAN Figurentheater Mechelen Mechelen organisatie 2010-2012 240.632,15
De Parade Sint-Joost-ten-Node organisatie 2010-2012 163.629,85
Theatermakershuis de Queeste Hasselt organisatie 2010-2012 264.695,37
de Roovers spelen vzw Antwerpen organisatie 2010-2012 454.749,61
Toneelproducties De Tijd Antwerpen organisatie 2010-2012 668.020,54
Ensemble Leporello Sint-Jans-Molenbeek organisatie 2010-2012 383.659,29
fABULEUS Leuven organisatie 2010-2012 317.308,33
Froe Froe Antwerpen organisatie 2010-2012 402.616,70
Het Gevolg Turnhout organisatie 2010-2012 383.659,29
het KIP vzw Gent organisatie 2010-2012 326.787,05
Het Toneelhuis Antwerpen organisatie 2010-2012 2.848.123,42
HETPALEIS Antwerpen organisatie 2010-2012 1.094.562,41
Koninklijke Vlaamse Schouwburg s.v.o.n. Brussel organisatie 2010-2012 2.374.188,01
Speelteater - Kopergietery Gent organisatie 2010-2012 1.047.168,86
Laika Antwerpen organisatie 2010-2012 682.238,60
LAZARUS Sint-Niklaas organisatie 2010-2012 163.629,85
luxemburg vzw Antwerpen organisatie 2010-2012 250.257,43
MartHa!tentatief Borgerhout organisatie 2010-2012 250.257,43
Needcompany Brussel organisatie 2010-2012 857.594,70
NTGent Gent organisatie 2010-2012 2.232.007,39
Nunc Gent organisatie 2010-2012 120.316,07
Ontroerend Goed Gent organisatie 2010-2012 211.756,29
Raamtheater Antwerpen organisatie 2010-2012 0,00
SKaGeN Antwerpen organisatie 2010-2012 259.882,72
Toneelspelersgezelschap STAN Antwerpen organisatie 2010-2012 705.935,37
Studio ORKA Gent organisatie 2010-2012 163.629,85
't Arsenaal vzw Mechelen organisatie 2010-2012 999.775,32
THEATER AAN DE STROOM Antwerpen organisatie 2010-2012 383.659,29
Theater Antigone Kortrijk organisatie 2010-2012 791.243,74
Theater Malpertuis Tielt organisatie 2010-2012 601.669,58
Theater Zuidpool - RVT Antwerpen organisatie 2010-2012 431.052,84
Tristero Brussel organisatie 2010-2012 163.629,85
Troubleyn / Jan Fabre Antwerpen organisatie 2010-2012 999.775,32
Ultima Thule Gent organisatie 2010-2012 216.568,94
Union Suspecte Gent organisatie 2010-2012 216.568,94
detheatermaker vzw Antwerpen werkplaats 2010-2012 115.503,43
Totaal       25.223.068,99

 

Projectsubsidies aan organisaties

Het Kunstendecreet voorziet jaarlijks 2 indiendata voor projectaanvragen van organisaties.

In 2011 waren er 26 aanvragen, een daling met 25% ten opzichte van 2010, toen het aantal projectaanvragen ook al uitzonderlijk laag was (ter vergelijking: in 2009 waren er 42 aanvragen, in 2008 zelfs 54). 11 van de projectaanvragen werden gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 477.000 euro, een significant hoger bedrag dan in 2010 toen er slechts 318.000 euro aan 9 projectaanvragers werd toegekend. Wat betreft het toegekende totaalbedrag is er eerder sprake van een correctie ten opzichte van 2010, toen het toegekende bedrag laag was door de vermindering van het beschikbare budget voor projectsubsidies. Zo werd in 2009 aan 15 gezelschappen een projectsubsidie van 695.000 euro toegekend, in 2008 830.000 euro aan 16 aanvragers.

Een verklaring voor het lage aantal aanvragers is niet eenduidig te geven, maar de daling van de beschikbare middelen in 2010 heeft waarschijnlijk ook een invloed gehad op het aantal aanvragers in 2011. Waarschijnlijk is deze daling slechts van tijdelijke aard: zo bedroeg het aantal aanvragers voor de eerste ronde 2012 al 26, dus evenveel als voor het hele jaar 2011 samen.

periode organisatie project gemeente werkvorm bedrag in euro
1ste ronde Compagnie Barbarie vzw Happymess Antwerpen organisatie 60.000,00
1ste ronde Devriendt vzw Kayak Elsene organisatie 40.000,00
1ste ronde The Other vzw Eden Central Brussel organisatie 30.000,00
1ste ronde Wolff vzw Portrait of a man alone Antwerpen organisatie 40.000,00
2de ronde Alibi Collectief CIRCA PATAGONIÑA Brussel organisatie 44.000,00
2de ronde Anna's Steen vzw Z van Zokken Kalmthout organisatie 36.000,00
2de ronde Bergman vzw Terminator Trilogie Antwerpen organisatie 50.000,00
2de ronde Het Banket Het land is stil Mechelen organisatie 57.000,00
2de ronde Palindroom vzw we are not afraid of the dark Brussel organisatie 43.000,00
2de ronde Sermoen theatermakers vzw Big Shoot Gent organisatie 42.000,00
2de ronde SPIN vzw Red Herring Anderlecht organisatie 35.000,00
Totaal         477.000,00

 

Kunstenaars

Projectsubsidies voor individuele kunstenaars. In 2011 werden er 14 aanvragen ingediend. Hiervan werden er 9 gehonoreerd voor een totaalbedrag van 263.650 euro. Het bedrag aan toegekende subsidies is hiermee meer dan verdubbeld ten opzichte van 2010. Terwijl het in 2010 vooral kleinere projecten betrof (hoogst toegekende bedrag was 25.000 euro), werd deze subsidievorm in 2011 ook gebruikt voor grotere projecten (bijvoorbeeld Jan Decorte voor Niks of niks (95.000 euro) of Marijke Pinoy voor Ginds, tussen de netels (49.550 euro).

periode  kunstenaar  project gemeente bedrag in euro
1ste ronde Pinoy Marijke Ginds tussen de netels Evergem 49.550,00
2de ronde Aers Peter X / een oefening in verdwijnen Gent 9.000,00
2de ronde Ceulemans Tijs X / een oefening in verdwijnen Antwerpen 8.000,00
2de ronde Van Cauwenbergh Iris De Jacht Op de Verloren Paling Antwerpen 25.000,00
2de ronde Vandenbussche Leentje X / een oefening in verdwijnen Evergem 8.000,00
2de ronde Vereecken Nele Alfred(d)o Brussel 9.100,00
2de ronde Verstraete An The angry girl Gent 10.000,00
3de ronde Decorte Jan Niks of niks Elsene 95.000,00
3de ronde Van de Vyvere Ann Club Illusie Brussel 50.000,00
Totaal       263.650,00

 

Ontwikkelingsgerichte beurzen. In 2011 werden er 23 aanvragen voor een ontwikkelingsgerichte beurs ingediend. Daarvan zijn er 7 gehonoreerd voor een totaal subsidiebedrag van 57.000 euro. Het aantal aanvragers, het aantal gesubsidieerde kunstenaars en het verleende subsidiebedrag ligt daarmee duidelijk lager dan in 2010 (35 aanvragers, 16 gehonoreerd voor in totaal 171.686,63 euro). Vanaf 2011 werd er door de commissie en het agentschap duidelijk over gewaakt dat deze beurzen enkel worden toegekend aan kunstenaars die zich in de loop van hun carrière willen heroriënteren, zich verder willen ontwikkelen of een periode van reflectie willen inbouwen. Aanvragers die een ontwikkelingsgerichte beurs indienden met een duidelijk project voor ogen werden, in tegenstelling tot het verleden, niet meer gehonoreerd. Het Kunstendecreet voorziet hiervoor immers het instrument van de projectsubsidies voor individuele kunstenaars. Het meer strikt toepassen van de reglementering verklaart meteen de daling van het totaal toegekende bedrag.

periode Kunstenaar Gemeente bedrag in euro
1ste ronde Dehollander Johan Gent 10.000,00
1ste ronde Opsomer Geert Gent 10.000,00
1ste ronde Van Eeghem Bernard Laken (Bru.) 10.000,00
1ste ronde Wijs Carly Sint-Jans-Molenbeek 10.000,00
2de ronde Adam Frank Brugge 6.000,00
3de ronde Allemeersch Simon Gent 6.000,00
3de ronde Turbiasz Ryszard Brussel 5.000,00
Totaal     57.000,00

 

 

Creatieopdrachten. Er werden in 2011 9 aanvragen voor schrijfopdrachten aan toneelauteurs ingediend waarvan er 5 werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van 33.000 euro.

Naam opdrachtgever gemeente periode bedrag in euro
M'Kele Annick A Two Dogs Company Jette 1ste ronde 6.000,00
Lesage Günther LAZARUS Sint-Niklaas 1ste ronde 12.000,00
Van Nuffelen Bart MartHa!tentatief Borgerhout 1ste ronde 6.000,00
van den Broek Clara SKaGeN Antwerpen 1ste ronde 4.000,00
De Paepe Stef Bad van Marie Antwerpen 2de ronde 5.000,00
Totaal       33.000,00