Personeel

Personeelsgegevens

Op 31 december 2011 werkten er 181 medewerkers binnen het agentschap Kunsten en Erfgoed. Hierbij zijn ook de medewerkers geteld die werkzaam zijn via de Diensten in Afzonderlijk beheer. Met het agentschap wordt bedoeld hoofdbestuur en buitendiensten.

Aantal medewerkers op 31.12.2011 - exclusief Diensten in afzonderlijk beheer

ENTITEIT MAN VROUW vast contractueel TOTAAL
IVA KUNSTEN EN ERFGOED- HOOFDBESTUUR 46 52 80 18 98
FRANS MASEREEL CENTRUM 4 3 4 3 7
KASTEEL BEAUVOORDE 1 0 0 1 1
KASTEEL VAN GAASBEEK 10 8 2 11 13
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE 4 4 4 4 8
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 14 27 22 19 41
TOTAAL IVA K EN E 74 94 112 56 168

 

Aantal medewerkers Diensten in afzonderlijk beheer op 31/12/2011
Entiteit Man vrouw vast contractueel totaal
KASTEEL VAN GAASBEEK 6 3 0 9 9
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 1 3 0 4 4
TOTAAL IVA K EN E 7 6 0 13 13

 

Er zijn diverse profielen aanwezig binnen het agentschap, zij kunnen zowel als contractueel of als vastbenoemde ambtenaren in dienst zijn:

 • Niveau A- adjunct van de directeur (universitairen/ masterdiploma en hooggeschoolden – lange type)
 • Niveau B- deskundige (graduaat/bachelor – korte type)
 • Niveau C- medewerker (secundair onderwijs)
 • Niveau D- (technisch) assistent (geen specifiek diploma vereist)

Binnen het agentschap zijn er 69 medewerkers met een contract en 112 medewerkers zijn vast benoemd.

In 2011 was er ook 1 startbaner in dienst binnen het Kasteel van Gaasbeek, hij vervult een functie bij het technisch onderhoud.

Daarnaast zetten we tijdens het jaar ook stagiairs uit het middelbaar in. Zij voeren enkele administratieve taken uit en proeven op deze manier van de werkomgeving in een overheidscontext. Het ging om Sophie Kabuya van het Sint-Guido-Instituut in Anderlecht. Ook Jean Jurado, die een administratieve opleiding volgt bij de VDAB, liep in 2011 stage in het agentschap.  

 

Aantal medewerkers naargelang het niveau, binnen Kunsten en Erfgoed

Hoofdbestuur

FMC

Beauvoorde

Gaasbeek

KANTL

Alden Biesen

Totaal

niveau A

man

31

0

0

2

0

2

35

 

vrouw

20

1

0

1

1

1

24

 

subtotaal

51

1

0

3

1

3

59

niveau B

man

0

2

0

0

0

2

4

 

vrouw

9

0

0

1

0

1

11

 

subtotaal

9

2

0

1

0

3

15

niveau C

man

12

1

0

0

2

1

16

 

vrouw

15

0

0

1

1

9

26

 

subtotaal

27

1

0

1

3

10

42

niveau D

man

3

1

1

3

2

9

19

 

vrouw

8

2

0

5

2

16

33

 

subtotaal

11

3

1

8

4

25

52

Totaal

 

98

7

1

13

8

41

168

 

Aantal medewerkers naargelang het niveau, enkel DAB

Gaasbeek

Alden Biesen

Totaal

niveau A

man

0

0

0

vrouw

0

1

1

subtotaal

0

1

1

niveau B

man

0

0

0

vrouw

1

0

1

subtotaal

1

0

1

niveau C

man

1

0

1

vrouw

0

1

1

subtotaal

1

1

2

niveau D

man

5

1

6

vrouw

2

1

3

subtotaal

7

2

9

Totaal

9

4

13

 

Aantal medewerkers naargelang de leeftijdscategorie binnen Kunsten en Erfgoed

 

Hoofdbestuur

FMC

Beauvoorde

Gaasbeek

KANTL

Alden Biesen

Totaal

min 25

man

0

0

0

1

0

0

1

 

vrouw

1

0

0

0

0

1

2

 

subtotaal

1

0

0

1

0

1

3

25-29

man

1

1

0

1

0

2

5

 

vrouw

5

0

0

2

1

1

9

 

subtotaal

6

1

0

3

1

3

14

30-34

man

7

1

1

1

0

1

11

 

vrouw

6

0

0

2

0

1

9

 

subtotaal

13

1

1

3

0

2

20

35-39

man

10

1

0

1

0

1

13

 

vrouw

9

1

0

2

1

2

15

 

subtotaal

19

2

0

3

1

3

28

40-44

man

7

0

0

0

0

2

9

 

vrouw

3

0

0

0

1

5

9

 

subtotaal

10

0

0

0

1

7

18

45-49

man

4

0

0

1

2

4

11

 

vrouw

7

0

0

2

0

8

17

 

subtotaal

11

0

0

3

2

12

28

50-54

man

7

0

0

1

1

2

11

 

vrouw

14

1

0

1

0

5

21

 

subtotaal

21

1

0

2

1

7

32

55-59

man

9

1

0

4

1

3

18

 

vrouw

5

1

0

1

1

6

14

 

subtotaal

14

2

0

5

2

9

32

60plus

man

1

0

0

1

0

0

2

 

vrouw

2

0

0

1

0

1

4

 

subtotaal

3

0

0

2

0

1

6

Totaal

 

98

7

1

22

8

45

181

 

In- en uitstroom

In 2011 mocht Kunsten en Erfgoed de volgende nieuwe medewerkers verwelkomen:

 • Marthe Lemmens in de functie van deskundige binnen het team Collectie Vlaanderen
 • Chris Bets in de functie van medewerkster binnen de Cel Cultuurgoederen en Topstukken
 • Leen Driesen in de functie van adjunct van de directeur binnen het Team Podiumkunsten, Kunstencentra, Werkplaatsen en Kunsteducatie
 • Veerle Keuppens in de functie van adjunct van de directeur binnen het Team Muziek, Audiovisueel, Kunsteducatie en Letteren
 • Hendrik Christiaens in de functie van  technisch assistent binnen het Kasteel van Gaasbeek
 • Ludo Hoste in de functie van deskundige binnen de landcommanderij Alden Biesen
 • Nick Neven en Luc Peeters in de functie van technisch assistent binnen de landcommanderij Alden Biesen
 • Francisca Rumbaut in de functie van deskundige binnen het Kasteel van Gaasbeek
 • Dominique Savelkoul in de functie transitiemanager van het samensmeltingsproject van de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen
 • Hugo Simoens in de functie van adjunct van de directeur binnen de landcommanderij Alden Biesen

In 2011 waren de volgende medewerkers tijdelijk in dienst voor specifieke projecten:

 • Elizabeth Am Zehnhoff als medewerkster binnen het team Collectie Vlaanderen
 • Nadia El Mahi als medewerkster voor de Dag van de Cultuureducatie binnen de diensten van de administrateur-generaal
 • Liam Holvoet als deskundige binnen de landcommanderij Alden Biesen.

In 2011 werden ook jobstudenten ingezet tijdens de vakantiemaanden juli, augustus en september:

 • Kasteel van Gaasbeek: 5 jobstudenten (1 man, 4 vrouwen)
 • Landcommanderij Alden Biesen: 5 jobstudenten (3 mannen en 2 vrouwen)
 • Frans Masereel Centrum: 2 vrouwelijke jobstudenten
 • Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde: 2 jobstudenten (1 man en 1 vrouw).

In 2011 zijn de volgende medewerkers gepensioneerd:

 • Lisette Bosschaert – Kasteel van Gaasbeek
 • Jozef Mertens - Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde
 • Gilbert Steegen – landcommanderij Alden Biesen.

In 2011 zijn de volgende medewerkers  tijdelijk een nieuwe uitdaging aangegaan:

 • Hilde Cuyt – afdeling Erfgoed
 • Pauwel De Bleser – afdeling Kunsten
 • Kristof Uittebroek – afdeling Kunsten
 • Christian Van Haesendonck – afdeling Kunsten

 

Diversiteitsplan

Ook in 2011 heeft het agentschap in samenwerking met de andere entiteiten van het beleidsdomein  een diversiteitsplan opgemaakt. Het bevat naast een cijfermatige beschrijving van het personeelsbestand ook de concrete acties die genomen worden op het vlak van diversiteit.

In het diversiteitsplan 2011 worden de gegevens over enkele aspecten van diversiteit weergegeven. De cijfers gegeven een stand van zaken weer per 31/12/2010.

Binnen Kunsten en Erfgoed waren er in 2010 173 personeelsleden tewerkgesteld.

Er is een klein overwicht van vrouwelijke werknemers binnen het agentschap. Er zijn 90 vrouwen tewerkgesteld wat neerkomt op 54,34% van het totale personeelsbestand. 50 vrouwen zijn statutair tewerkgesteld. De meeste vrouwen werken op niveau D (36).

Binnen het agentschap waren er in 2010 91 ervaren werknemers wat neerkomt op 52,60% van het totale personeelsbestand. Opvallend is dat vooral vrouwen tot deze groep behoren (50 van de 91). We kunnen ook vaststellen dat de ervaren werknemers vooral functies op niveau C en D uitoefenen (69 personeelsleden). Daarnaast zijn ook 69 van de ervaren werknemers statutair tewerkgesteld.

In 2010 waren er binnen Kunsten en Erfgoed 59 kortgeschoolden (lees niveau D) tewerkgesteld wat neerkomt op een percentage van 34,10 van het totale personeelsbestand. Opvallend is wel dat de meeste kortgeschoolde personeelsleden ouder zijn dan 45 jaar (41 van de 59) en van het vrouwelijke geslacht zijn (36). Daarnaast stellen we ook vast dat 31 van de 59 kortgeschoolde personeelsleden contractueel tewerkgesteld zijn.

Uit de aangeleverde cijfers uit Vlimpers blijkt dat er binnen het agentschap Kunsten en Erfgoed 1,73% personen van allochtone afkomst tewerkgesteld zijn. Dit komt neer op drie personeelsleden. Deze stijging ten opzichte van vorig jaar heeft enerzijds te maken met een extra aanwerving en anders met een correctere monitoring. Twee van hen zijn contractueel tewerkgesteld. Het gaat ook om allemaal vrouwelijke werknemers.

Deze kansengroep moet nog steeds extra aandacht krijgen binnen het agentschap.

Binnen het agentschap Kunsten en Erfgoed zijn er 4 personen met een arbeidshandicap aan het werk. Dit komt neer op 2,31% van het totale aantal werknemers. Het gaat om 2 mannen en 2 vrouwen die allen statutair tewerkgesteld zijn. Drie van hen werken op niveau D. Deze kansengroep moet nog steeds extra aandacht krijgen binnen het agentschap.

Binnen het agentschap bestaat het lager kader vooral uit mannen. Van de 5 personeelsleden is er één vrouw. De functies in het middenkader worden ingevuld door één man en één vrouw tewerkgesteld. De topkader functie binnen het agentschap wordt ingevuld door een man.

In 2010 was er één personeelslid binnen het agentschap Kunsten en Erfgoed tewerkgesteld via een startbaan contract. Het gaat om een functie op niveau D.

In 2010 werden er voor het agentschap 12 jobstudenten aangeworven. Twee van hen kwam uit de kansengroep allochtone afkomst. Dit komt neer op een percentage van 16,67%. Alle vakantiejobs situeerden zich in de buitendiensten van het agentschap Kunsten en Erfgoed.

In 2010 waren er binnen het agentschap twee stagiairs tewerkgesteld. Eén stagiaire volgde de richting kantoor  aan het Sint-Guido-Instituut te Anderlecht. De andere stagiair volgde een administratieve opleiding bij de VDAB.  Deze stagiairs waren van allochtone afkomst.

Kunsten en Erfgoed werkt momenteel een HRM-visie uit waarbij aandacht voor diversiteit zeker opgenomen wordt als een prioriteit bij de instroom van nieuwe medewerkers. Dit neemt niet weg dat ook in het algemene beleid diversiteit een plaats krijgt door bij het lanceren van initiatieven ook rekening te houden met onze huidige medewerkers uit de kansengroepen.

Zo besteden we enorm veel aandacht aan re-integratiebeleid. In 2010 hebben twee medewerkers zowel interne als externe begeleiding gekregen na een langdurige afwezigheid op de werkvloer. Zij werden nauwgezet opgevolgd om de re-integratie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Binnen Kunsten en Erfgoed werden de volgende streefcijfers voor 2015 vooropgesteld:

 • maximaal twee derde van de functies op N-1 niveau worden ingenomen door personen van hetzelfde geslacht
 • 4% personen van allochtone afkomst in het personeelsbestand
 • 4,5% personen met een arbeidshandicap in het personeelsbestand
  • Bij de aanwervingen van nieuwe personeelsleden zal het agentschap aan de MOD vragen om in de selectieprocedure bijzondere aandacht te hebben voor de verschillende doelgroepen
  • Jaarlijks minstens één startbaan en/of schoolstage te organiseren binnen het hoofdbestuur of de buitendiensten. Dit met als doel personen uit de doelgroepen een kans te bieden om werkervaring op te doen en de overheid te leren kennen.

Om hier toe te komen onderneemt het agentschap onder andere de twee volgende acties:

Sensibilisering:

 • actieve deelname aan het regenboognetwerk, activiteiten communiceren via de diverse interne communicatiekanalen
 • meewerken aan de campagne: “Maak werk van diversiteit”.

Instroom:

 • gericht verspreiden van de vacatures naar specifieke organisaties die werken met kansengroepen
 • vacatures persoonlijk gaan toelichten bij VDAB

 

Opleidingen

In 2011 voorzag het agentschap 17.804 euro voor opleidingen en studiedagen. Hiermee werden 66 externe vormingen, 20 interne vormingen en 7 opleidingen op maat gevolgd en dit door 63 personeelsleden. Externe vorming zijn studiedagen (inspectiemethodologie mondeling communiceren, omgaan met maatschappelijk kwetsbare groepen… ) of opleidingen rond specifieke wetgeving (BTW internationaal, cursus wetgevingstechnieken, workshop auteursrecht en intellectuele eigendom, …).

Interne opleidingen zijn eerder gericht op technische vaardigheden of op specifieke competenties zoals ‘persoonlijke effectiviteit op het werk’. Ook in 2011werden cursussen georganiseerd om de kennis van informaticatoepassingen bij te schaven: Access 2010 - eenvoudige databanken gebruiken en maken, opleidingen DMS en Orafin, …

In de jaarplanning van elke medewerker worden telkens specifieke ontwikkelingsdoelstellingen opgenomen voor de komende twaalf maanden. Hieraan kunnen mogelijk studiedagen en opleidingen gekoppeld worden.


Organisatie ontwikkelingstraject “Kunsten en Erfgoed 2015”

Net als in 2010, hebben we in 2011 aandacht geschonken aan drie agentschapswaarden: voortdurend verbeteren, klantgerichtheid en resultaten.

De waarden werden geïntegreerd in de werkomgeving van de medewerkers, daar ze zichtbaar zijn op diverse wanden van de vergaderzalen. Ook op het intranet wordt aandacht besteed aan de organisatiewaarden van Kunsten en Erfgoed. Daarnaast werd tijdens het personeelsseminar van 4 juli 2011 op een leuke manier gewerkt rond en gedebatteerd over de drie eerder vermeldde waarden. Zo werden deze geconcretiseerd voor ieder functieprofiel.

In 2012 wordt het waardentraject afgerond met de bespreking van de waarden enthousiasme, toekomstgerichtheid en samenwerken. In 2010 kwamen de eerste drie waarden aan bod: verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en integriteit. Na de finalisatie van het waardentraject wordt een waardencharter ontwikkeld dat alle negen agentschapswaarden zal bundelen en dit per functieprofiel.


Analyse psychosociaal welzijn

Het welzijn van de medewerkers is voor het agentschap een belangrijke factor. Werknemers die zich goed voelen zijn immers meer tevreden. Bovendien ligt hun productiviteit hoger wanneer medewerkers met een goed gevoel komen werken.

In 2011 organiseerde Kunsten en Erfgoed een risicoanalyse psychosociaal welzijn in het hoofdbestuur te Brussel. In het najaar van 2010 vond deze analyse al plaats in de buitendiensten van het agentschap. Tijdens de analyse kwamen de volgende 4 thema’s aan bod: arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsrelaties.

Inmiddels werden alle resultaten van de risicoanalyse psychosociaal welzijn teruggekoppeld naar het management en de medewerkers. Op basis van deze resultaten werden initiatieven op poten gezet ter bevordering van het welzijn van de medewerkers. Zoals aankoop van beschermkledij, toelichtingen rond personeelsregelgeving,…  Jaarlijks wordt er ook een jaaractieplan welzijn opgemaakt.

Daarnaast hebben de medewerkers van Kunsten en Erfgoed in 2011 ook deelgenomen aan de BUE-bevraging. Met deze ‘bottom-up evaluatie’ krijgen collega’s de kans om hun direct leidinggevende te evalueren. De resultaten van deze bevraging worden in 2012 verder besproken.