Beheersovereenkomst

Een beheersovereenkomst is een wederzijdse overeenkomst tussen de bevoegde Vlaamse minister gemachtigd door de Vlaamse Regering en een verzelfstandigd agentschap, en legt de bijzondere regels en voorwaarden vast waaronder het agentschap opdrachten als vermeld in zijn oprichtingsbepalingen moet uitvoeren. Ze regelt de wederzijdse verantwoordelijkheden en verwachtingen in het kader van de vooropgestelde doelstellingen.

De beheersovereenkomst van het agentschap werd gesloten voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 december 2015. De overeenkomst is opgebouwd volgens de structuur van de beleidsbrief. Er zijn zeven strategische doelstellingen gedefinieerd.

PDF Bijlagen