Communicatie

Website Tussen 1 januari en 31 december 2011 vonden 48.711 unieke bezoekers de weg naar de website www.kunstenenerfgoed.be. Hiervan waren 43,18 % nieuwe bezoekers.

  • 34,12 % van de bezoekers komt via direct verkeer naar www.kunstenenerfgoed.be
  • 22,87 % klikt door vanop verwijzende sites
  • 43,00 % vindt onze site via zoekmachines.

In totaal werden in 2011 458.431 pagina’s opgeroepen. Gemiddeld duurde een bezoek aan de site 3’04”. In die tijd surfte een bezoeker gemiddeld op 4,39 pagina’s van de site.

www.kunstenenerfgoed.be

Jaarverslag 2010 Het jaarverslag van het agentschap Kunsten en Erfgoed werd vanaf de editie 2010 als een website gepubliceerd.  In 2011 vonden 977 unieke bezoekers de weg naar de website www.kunstenenerfgoedjaarverslag.be

  • 28,54 % van de bezoekers kwam via direct verkeer naar www.kunstenenerfgoedjaarverslag.be
  • 45,57 % klikte door vanop verwijzende sites
  • 25,38 % vond onze site via zoekmachines.

In totaal werden in 2011 8.195 pagina’s opgeroepen. Gemiddeld duurde een bezoek aan de site 4’09”. In die tijd surfte een bezoeker gemiddeld op 5,19 pagina’s van de site.

Klantenbevraging Om de diensten en de dienstverlening voor belanghebbenden te kunnen verbeteren heeft het agentschap in 2011 beslist om een periodiek tevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren.  Kunsten en Erfgoed startte voor dit project vanuit een eerder exploratief kader met een kwalitatieve analyse. Op basis van de resulaten uit de kwalitatieve fase zal een gestructureerde onderzoeksaanpak worden opgezet die in de toekomst kan herhaald worden in kwantitatieve fases. Zo kunnen we de evolutie van de klantetevredenheid over de tijd volgen.

Het project klantenbevraging 2011 - 2012 werd in twee fases uitgevoerd, namelijk eerst aan de hand van enkele verkennende groepsdiscussies (2011), en daarna aan de hand van een online bevraging bij een groter aantal belanghebbenden (2012).

Voor de praktische uitvoering van dit klantentevredenheidsonderzoek deed Kunsten en Erfgoed een beroep op de raamovereenkomst van AgO met het onderzoeksbureau TNS Dimarso.

Kwalitatieve fase (2011)
Deze eerste fase van de klantenbevraging werd afgerond in 2011. Op 21 november 2011 presenteerde TNS-Dimarso een management summary van de resultaten aan het statutair directiecomité. Op 1 december 2011 werden de resultaten gepresenteerd voor het uitgebreid directiecomité, aangevuld met de secretarissen van de commissies.

Kwantitatieve fase (2012)
Op basis van de exploratieve fase (na de groepsdiscussies) werd een kwantificering georganiseerd. Er wordt uitgegaan van een responsgraad van 200 ingevulde vragenlijsten. De online bevraging liep van 13 februari 2012 tot 4 maart 2012.

Kwaliteitsvolle formulieren Kunsten en Erfgoed hanteert vanuit een zorg voor vermindering van administratieve lasten een uitgewerkt en globaal formulierenbeleid. Formulieren nemen binnen de administratieve vereenvoudiging een bijzondere plaats in. Ze vormen de meest tastbare en zichtbare administratieve lasten waarmee burgers en organisaties in aanraking komen.

Aan kwaliteitsvolle formulieren wordt het kwaliteitslabel Eenvoudig formulier toegekend. Om te beoordelen of de formulieren het kwaliteitslabel verdienen, worden ze door de dienst Taaladvies afgetoetst aan een lijst criteria. De formulieren die het agentschap in 2011 in omloop bracht, kregen allemaal het kwaliteitslabel.

Formulierensite Kunsten en Erfgoed