Structuur van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van het agentschap Kunsten en Erfgoed bestaat uit twee afdelingen en de Diensten van de administrateur-generaal.

De afdeling Kunsten voert het kunstenbeleid uit. De afdeling bestaat uit drie teams en een cel:

  • het team Muziek, Letteren, Audiovisuele Kunsten en Kunsteducatie
  • het team Podiumkunsten, Kunstencentra en Werkplaatsen
  • het team Beeldende Kunsten, Architectuur, Vormgeving en Sociaal-artistieke werking
  • de cel Kunsten Internationaal.

De afdeling Erfgoed voert het cultureel-erfgoedbeleid uit. Deze afdeling bestaat uit twee teams en twee cellen:

  • het team Cultureel-erfgoedorganisaties
  • het team Collectie Vlaanderen
  • de cel Cultuurgoederen en Topstukken
  • de cel Erfgoed Internationaal.

De Diensten van de administrateur-generaal behandelen de overkoepelende materies en verzorgen de interne werking van het agentschap.

 

Instellingen van Kunsten en Erfgoed

Kunsten en Erfgoed telt naast het hoofdbestuur vier instellingen: