Nominatim/ niet gereglementeerde toelagen

De minister kende in 2011 een subsidie toe van 227.000 euro aan FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, voor de organisatie van de elfde editie van de Erfgoeddag. Op die dag zetten cultureel-erfgoedorganisaties hun deuren open en organiseren ze een brede waaier aan activiteiten.

De Erfgoeddag is een sensibiliseringsactie voor het roerend en immaterieel erfgoed. De Erfgoeddag streeft ernaar om het publiek op een eigentijdse en zinvolle manier te betrekken bij het cultureel erfgoed, zodat het erfgoed inzichtelijk wordt voor brede lagen van de bevolking. Zo wil het initiatief een omslag realiseren in de publieke benadering van het cultureel erfgoed. Elk jaar staat een bepaald thema centraal. Het centrale thema van Erfgoeddag 2011 was Armoe troef?, een bezinning over het cultureel erfgoed van armoede en armoedebestrijding. Voor deze editie organiseerden 393 deelnemers 542 activiteiten, die in totaal 240.000 bezoekers bereikten.

Het agentschap participeert aan de stuurgroep van Erfgoeddag.

Organisatie Gemeente Bedrag in euro
Bedevaart naar de gravan aan de Ijzer  Diksmuide 180.000
De Rand Overijse 94.000
Kazerne Dossin Mechelen 448.000
M HKA vzw Antwerpen 4.099.000
M HKA vzw (impulssubsidie) Antwerpen 500.000
Studiecentrum Vlaamse Muziek Antwerpen 81.052
vzw Faro Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw Brussel 1.586.000

Bedevaart naar de Graven van de IJzer

De IJzertoren is een belangrijke site als symbolisch monument van Vlaanderen. In 2011 werd een subsidie van 180.000 euro toegekend voor de cultureel-erfgoedwerking van de vzw Bedevaart naar de graven van de IJzer. Deze subsidie omvat ook de compensatie voor het toelaten van kinderen en jongeren jonger dan 26 jaar tot het memoriaal voor maximum 1 euro in het kader van de 1-euromaatregel.

Vanaf 2012 wordt deze subsidie opgenomen in de beheersovereenkomst in het kader van het Memoriaaldecreet.

Studiecentrum voor Vlaamse Muziek

Het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek ontving in 2011 een subsidie van 81.051,79 euro. Het is een studie- en documentatiecentrum dat tot doel heeft het Vlaamse muziekpatrimonium van de 19de en 20ste eeuw te vrijwaren en bekend te maken.

De Rand – FeliXart Museum

Vzw De Rand werd bij decreet opgericht om het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand rond Brussel te ondersteunen. Binnen die doelstelling heeft vzw De Rand samen met de gemeente Drogenbos en de provincie Vlaams-Brabant een overeenkomst gesloten over het beleid, het beheer en de exploitatie van het FeliXart Museum (voorheen Museum Felix De Boeck genoemd). Daarin is overeengekomen dat elk van de drie partners een evenredige inbreng doet in de werking van FeliXart Museum.

Vzw De Rand ontvangt van de Vlaamse overheid een vergoeding voor haar inbreng. Het totale subsidiebedrag aan vzw De Rand bedroeg in 2011 93.000 euro.