Kunsten

Kunsten en Erfgoed ondersteunt professionele kunstenorganisaties en individuele kunstenaars.

 

Subsidies aan professionele kunstenorganisaties

Ballet
Kunsten en Erfgoed ondersteunt organisaties via werkingssubsidies en projectsubsidies.

Werkingssubsidies zijn meerjarige financieringsbudgetten. Het zijn middelen voor subsidiëring van de basis-, personeels- en werkingskosten van de organisaties.

Via projectsubsidies worden organisaties ondersteund bij de realisatie van een in tijd en opzet afgebakend project. Zo stimuleren ze het uitproberen van allerhande initiatieven.

 

Subsidies aan kunstenaars

de astronaut die de zee dirigeert Jan Fabre

 

 

Kunsten en Erfgoed ondersteunt individuele kunstenaars via beurzen, projectsubsidies en creatieopdrachten.

Via ontwikkelingsgerichte beurzen wordt de ontwikkeling ondersteund van het oeuvre van beloftevolle kunstenaars.

Projectsubsidies aan kunstenaars zijn gericht op een concreet resultaat, bijvoorbeeld een tentoonstelling, de realisatie van een kunstwerk of een betere reflectieve omkadering van het oeuvre van de kunstenaar.

Subsidies voor creatieopdrachten worden toegekend aan personen of organisaties die een individuele kunstenaar de opdracht geven een werk te realiseren en het werk binnen een bepaalde termijn aan het publiek voor te stellen.