Derde Arbeidscircuit

Tewerkstellingsplaatsen in het Derde Arbeidscircuit (DAC) zijn door de Vlaamse Regering omgezet in reguliere arbeidsplaatsen. De DAC-werknemers kregen daardoor een volwaardig arbeidsstatuut. De omzetting gebeurde in 3 regulariseringsfases:

 • 1 januari 2002
 • 1 juli 2002
 • 1 januari 2003.

De geregulariseerde werknemers kregen vanaf de regulariseringsdata hun loon rechtstreeks van hun werkgevers en niet meer via de VDAB. De Vlaamse overheid besliste om de werkgevers te ondersteunen door hen een subsidie toe te kennen. Afhankelijk van de regelgeving wordt de loonkost van de geregulariseerde werknemer of zijn/haar vervanger gefinancierd op basis van reële kosten of op basis van een forfait.

De organisaties die een subsidie krijgen op basis van de reële kosten, ontvangen jaarlijks voorschotten aan de hand van een schatting van de loonkosten. De definitieve subsidie voor deze organisaties kan worden bepaald na afrekening van de effectieve loonkost, die pas een jaar later bekend is. In 2011 konden bijgevolg de definitieve subsidies worden bepaald voor de geregulariseerde DAC’ers in 2010.

 

Kunsten

In 2011 ontvingen 34 organisaties binnen de kunstensector subsidies voor werknemers tewerkgesteld op een geregulariseerde DAC-arbeidsplaats. In totaal werden er middelen voorzien voor 118 voltijdse equivalenten (VTE), waarvan er 88,5 VTE zijn toegekend aan organisaties die op meerjarige basis binnen het Kunstendecreet ondersteund worden, en 29,5 VTE aan organisaties die buiten het Kunstendecreet vallen.

De geregulariseerde DAC-plaatsen zijn als volgt verdeeld voor wat de sector kunsten betreft:

 • 23,5 VTE voor 6 kunstencentra*
 • 1 VTE binnen een werkplaats
 • 35,5 VTE voor 10 muziekorganisaties
 • 3 VTE voor 1 organisatie in de letterensector
 • 50 VTE bij 16 theatergezelschappen
 • 5 VTE binnen 2 organisaties binnen de sector beeldende kunst.

Het totale toegekende krediet bedroeg 2.521.248,75 euro voor de organisaties die gesubsidieerd zijn binnen het Kunstendecreet. Zij ontvangen de middelen voor de geregulariseerde  arbeidsplaatsen via een enveloppe-subsidiëring. Voor de organisaties die buiten het Kunstendecreet vallen is het nog niet mogelijk om het totaal te bepalen van de toegekende middelen 2011 omdat de verantwoordingsstukken bij het ter perse gaan nog moesten worden nagekeken.

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidie voor aanvullende tewerkstellingsprojecten binnen de culturele sectoren die onder de afdeling Kunsten ressorteren: 


Binnen het Kunstendecreet

Organisatie

Sector

Totaal VTE

Bedrag in euro

Beursschouwburg

Kunstencentrum

1

30.439,76

De Werf

Kunstencentrum

2

63.545,96

Monty

Kunstencentrum

3

80.214,79

Nieuwpoorttheater

Kunstencentrum

4

124.444,82

Stuk Kunstencentrum

Kunstencentrum

2,5

73.053,72

Theater Stekelbees

Kunstencentrum

3

95.348,11

Zuiderpershuis

Kunstencentrum

8

229.394,32

Zimmer

Werkplaats

1

29.543,01

Ancienne Belgique

Muziek

6

192.556,90

Basilica Concerten Tongeren

Muziek

1

41.989,01

De Casino, voorheen De Spiegel, Onafhankelijk Kunstencentrum

Muziek

5

155.244,04

Democrazy

Muziek

3,5

89.291,92

Driewerf Hoera

Muziek

8

224.923,80

Jeugd en Muziek

Muziek

1

36.811,36

Musica

Muziek

2

61.908,22

Sfinks Animatie

Muziek

4

104.437,40

Stichting Logos

Muziek

2

55.712,85

Het Gevolg

Theater

2,5

63.790,43

Publiekstheater Gent

Theater

9

235.188,20

Speelteater - Kopergietery

Theater

3

88.755,52

‘t Arsenaal

Theater

11,5

269.422,19

Teater Malpertuis

Theater

2,5

70.434,68

Toneelproducties De Tijd

Theater

3

104.797,74

Totaal

 

88,5

2.521.248,75

*In het overzicht zijn Nieuwpoorttheater en Theater Stekelbees, die ondertussen gefusioneerd zijn tot kunstencentrum Campo, om historische redenen nog apart opgenomen als verschillende tewerkstellingsprojecten van de VDAB.

 

Buiten het Kunstendecreet*

Organisatie

Sector

Totaal VTE

Bedrag in euro

Sint Lucasgalerie Brussel

Beeldende Kunst

4

33.641,04

Prentenkabinet Limburg

Beeldende Kunst

1

79.462;76

Poëziecentrum

Letteren

3

30.283,88

Centrum voor Muziekinstrumentenbouw

Muziek

3

144.638,48

Arioso Producties

Theater

1

54.499,40

Bewegingstheater Exces

Theater

3

89.525,72

De Waaier

Theater

1

105.230,28

Fakkeltheater

Theater

4

117.562,16

Noordtheater

Theater

2

169.584,64

Paljas Producties

Theater

3

35.989,39

Theater Tinnenpot

Theater

4,5

109.811,88

Totaal

 

29,5

857.125,83

* Het betreft hier enkel het totaal van de 4 voorschotten die reeds in 2011 zijn betaald. Aangezien de controle van de verantwoordingsstukken voor 2011 bij het ter perse gaan nog lopende is, kunnen de definitieve bedragen voor 2011 pas in het jaarverslag van 2012 worden gepubliceerd.

 

Buiten het Kunstendecreet*

Organisatie

Sector

Totaal VTE

Bedrag in euro

Sint Lucasgalerie Brussel

Beeldende Kunst

    4

168.126,67

Prentenkabinet Limburg

Beeldende Kunst

    1

40.239,81

Poëziecentrum

Letteren

    3

148.636,82

Centrum voor Muziek- instrumentenbouw

Muziek

    3

126.591,29

Arioso Producties

Theater

    1

27.987,72

Bewegingstheater Exces

Theater

    3

101.524,98

De Waaier

Theater

    1

41.300,40

Fakkeltheater

Theater

    4

151.629,92

Noordtheater

Theater

    2

58.299,18

Paljas Producties

Theater

    3

92.238,95

Theater Tinnenpot

Theater

 4,5

142.576,98

Totaal

 

29,5

1.099.152,72

* Deze subsidiebedragen zijn definitief toegekend aan de organisaties na controle van de ingediende verantwoordingsstukken 2010.

 

Erfgoed

Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet een verdere integratie van de DAC-subsidies met de decretale subsidies.

 • Voor de organisaties die een werkingssubsidie ontvangen werd de DAC-subsidie vanaf 2009 samengevoegd met de werkingssubsidie;
 • Organisaties die erkend zijn kunnen een dossier indienen voor het behoud van de DAC-subsidie. De minister besliste in 2010 dat alle erkende organisaties hun DAC-subsidie kunnen behouden voor de periode 2011 – 2014.
 • Organisaties die niet erkend zijn ontvangen vanaf 2011 enkel nog een DAC-subsidie voor de DAC’ers die op het moment van de regularisering (zie hoger) in dienst waren. Naarmate deze personeelsleden uit dienst gaan dooft de DAC-subsidie hier uit.

In 2010 werden er in de cultureel-erfgoedsector nog 55,3 VTE gesubsidieerd in 26 organisaties. Het totale toegekende krediet voor 2010 bedroeg 1.679.437 euro.

Het totale toegekende krediet voor 2011 is nog niet gekend, aangezien de afrekening op basis van de effectieve loonkost in de loop van 2012 zal afgerond zijn.

Overzicht aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de cultureel-erfgoedsector
Organisatie Gemeente Bedrag in euro
Bakkerijmuseum Walter Plaetinck, Zuidgasthuishoeve Veurne 218.833
De Notelaer Bornem 34.791
De Zilverreiger, Streekmuseum van Klein Brabant Bornem 59.369
Ecomuseum en Archief Boomse Baksteen Boom  36.360
Midzeelhoeve Sint-Katelijne-Waver 60.333
Erfgoed Lommel Lommel 109.320
Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi Kinrooi 47.197
Geschied- en Heemkundige Kring van Landen Landen 69.193
Geschiedkundig Museum Mesen Mesen 39.877
Heemkring De Drie Rozen Schilde 83.888
Heemkring Heidebloemke Genk 52.231
Heemkundige Kring van Malle Malle 35.326
Heemkundige Kring St-Huibrechts-Lille Neerpelt 54.517
Karrenmuseum Essen Essen 77.006
Museum De Bres Puurs 26.068
Museum van het Kamp van Beverlo Leopoldsburg 92.366
Open Monumentenvereniging Gasthuismuseum St. - Dimpna Geel 111.751
Regionale Heemmusea Bachten De Kupe Alveringem 133.546
Renovatie Rekem Lanaken 15.049
Sincfala, Museum van de Zwinstreek Knokke-Heist 45.257
Speelgoedmuseum  Mechelen 33.336
Stichting Mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens Deurle 70.217
Talbot House Poperinge 62.012
Vrienden van het Museum Bardelaere Kaprijke 33.575
Vrienden van het St- Godelievemuseum Gistel 48.403
Zuidwestbrabants Museum Halle 29.615
TOTAAL   1.679.437