Kunsten

Binnen het kunstendecreet

Binnen het Kunstendecreet kunnen subsidies worden aangevraagd voor de volgende internationale initiatieven:

 • internationale projecten
 • voorbereiding van een internationaal project binnen een Europees subsidieprogramma
 • werkverblijven
 • internationale netwerkorganisaties
 • tegemoetkomingen in de reis-, verblijf- en transportkosten
 • vertalingen uit en naar het Nederlands.

Internationale projecten

Internationale projectsubsidies ondersteunen organisaties en natuurlijke personen die al een internationale erkenning hebben verworven of voldoende waarborgen bieden om zich internationaal te profileren. Het begrip internationale projecten slaat onder meer op internationale tournees van gezelschappen en ensembles, coproducties, (deelname aan) tentoonstellingen in het buitenland en uitwisselingen. In 2011 ontvingen 45 internationale projecten subsidies voor een totaalbedrag van 415.485 euro.

 

Voorbereiding van een internationaal project binnen een Europees subsidieprogramma

Een organisatie die een aanvraag voor een Europees subsidieprogramma (Cultuur 2007-2013, Interreg,…) voorbereidt, kan een ondersteuning vragen voor de internationale kosten die aan deze voorbereiding verbonden zijn. Deze kosten zijn bijvoorbeeld internationale reiskosten voor voorbereidende vergaderingen met partnerorganisaties of kosten van internationale telefoongesprekken.

Via deze projectsubsidies wil de Vlaamse overheid de kunstensector aanmoedigen om Europese subsidiedossiers uit te werken en in te dienen.

In 2011 werden er binnen deze subsidieregeling geen subsidies toegekend.

Werkverblijven

Internationale werkverblijven bieden kunstenaars of leden van kunstenorganisaties de kans om gedurende langere tijd hun (kunst)activiteit te ontwikkelen in buitenlandse kunstinstellingen of om te werken onder begeleiding van toonaangevende kunstenaars. De kunstenaars of leden van kunstorganisaties die een aanvraag indienen, werken reeds op een professionele basis in het domein waarbinnen ze hun aanvraag indienen. 6 kunstenaars en 2 organisaties kregen een subsidie voor een werkverblijf in het buitenland. In totaal werd er een bedrag van 22.450 euro toegekend.

Internationale netwerkorganisaties

Internationale netwerkorganisaties verenigen leden rondom een bepaald thema of een bepaalde sector. Hun doel is niet artistieke productie maar het uitwisselen en opbouwen van knowhow van de leden en bijdragen tot het informeren en beïnvloeden van internationale (politieke) fora. 5 organisaties ontvingen in 2011 een totaalbedrag van 80.000 euro aan subsidies voor hun werkingskosten.

Tegemoetkomingen in de reis-, verblijf- en transportkosten

Deze subsidies worden toegekend aan (Vlaamse) kunstenaars en kunstenorganisaties voor een actieve deelname aan kleinschalige en occasionele publieksgerichte artistieke activiteiten.

Met het oog op het meer strategisch inzetten van de internationale middelen werd deze subsidieregeling in 2011 bijgestuurd tot een laagdrempelig, transparant impulsinstrument binnen een duidelijk kader.
Door de evaluatie en bijsturing van deze subsidieregeling in het voorjaar 2011 besliste de Vlaamse minister voor Cultuur om deze subsidielijn te blokkeren tot de implementatie van de bijgestuurde regeling op 1 mei 2011.

In 2011 kregen 128 aanvragers (van de 309 ingediende dossiers) hiervoor een bedrag van maximaal 7000 euro. Het totaal aan toegekende middelen bedroeg 282.745 euro.

Vertalingen uit en naar het Nederlands

Deze subsidies kunnen worden aangevraagd voor de vertaling van niet-periodieke publicaties/boeken en artikels. In 2011 werden er geen subsidies toegekend binnen deze subsidieregeling.

 

Buiten het Kunstendecreet

Buiten de bestaande decreten heeft de minister het Internationaal Cultuurbeleid ontwikkeld voor de ondersteuning van eigen geformuleerde doelstellingen en prioriteiten. Het beleid schenkt vooral aandacht aan:

 • evenementen in Vlaanderen met een uitgesproken internationale uitstraling;
 • de promotie van kunsten en kunstproducten op bijvoorbeeld festivals, belangrijke toonplekken en biënnales;
 • evenementen in het buitenland met een Vlaams luik;
 • het creëren van mogelijkheden voor Vlaamse kunstenaars om te verblijven in toonaangevende buitenlandse residenties.

Residentiebeleid

De Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren een internationaal residentiebeleid ontwikkeld met het oog op kwaliteitsbevordering van de individuele oeuvres en de internationale positionering van Vlaamse kunstenaars.

Het gaat om de volgende internationale residentieplaatsen:

 • Rijksacademie in Amsterdam
 • Jan van Eyckacademie in Maastricht
 • Künstlerhaus Bethaniën in Berlijn
 • International Studio and Curatorial Program in New York
 • Cité Internationale des Arts in Parijs
 • Platform Garanti in Istanboel
 • Ente Morale Isola Comacina in Sala Comacina.

Deze werkplaatsen bieden aan jonge kunstenaars een unieke mogelijkheid om, gedurende een langere periode, in gunstige omstandigheden hun oeuvre verder te ontwikkelen.

Vanuit Kunsten en Erfgoed wordt voor elke geselecteerde Vlaamse kunstenaar een subsidie voorzien als tussenkomst in de kosten verbonden aan het verblijf in één van deze werkplaatsen.

De huur van de studio’s en ateliers in International Studio and Curatorial Programme, Künstlerhaus Bethanien, Cité Internationale des Arts en de Rijksacademie worden eveneens door Kunsten en Erfgoed betaald.

Jan van Eyckacademie Maastricht

De Jan van Eyckacademie is een postacademisch instituut voor onderzoek en productie op het terrein van beeldende kunst, design en theorie. Jaarlijks werken er ongeveer 48 onderzoekers. De academie biedt de onderzoekers de noodzakelijke artistieke en facilitaire voorwaarden om hun projecten te realiseren.

Voor 2011 werd Bavo Olbrechts geselecteerd door de jury van de Jan van Eyckacademie voor een verblijf van 12 maanden.

Rijksacademie Amsterdam

Binnen de ‘research residency’ van de Rijksacademie werken kunstenaars van over de hele wereld gedurende een periode van 2 jaar aan:

 • onderzoek en experiment
 • projecten en productie
 • ontwikkeling van internationale netwerken. 

Tijdens het werkverblijf wordt er samengewerkt met vooraanstaande kunstenaars, tentoonstellingsmakers en theoretici uit de hele wereld. Confrontatie met uiteenlopende culturen en advies van gerenommeerde kunstenaars zorgen voor verdieping, verbreding en versnelling van de inzichten.

Voor 2011 werd Michiel Ceulers geselecteerd door de Rijksacademie.

Künstlerhaus Bethanien Berlijn

Het Künstlerhaus is een werkplaats voor kunstenaars van verschillende nationaliteiten. Het beschikt over 25 ateliers.
Er wordt jaarlijks één Vlaamse kunstenaar geselecteerd voor een verblijf van één jaar. Op het einde van de werkperiode wordt een groepstentoonstelling georganiseerd met het werk van de Vlaamse kunstenaar en van de andere residenten. Zelfredzaamheid en zin voor initiatief zijn absolute voorwaarden voor een zinvolle invulling van dit werkverblijf.

Voor 2011 werd Maryam Najd geselecteerd door Künstlerhaus Bethanien.

 

International Studio and Curatorial Program New York

Het International Studio and Curatorial Program (ISCP) ontvangt elk jaar één Vlaamse kunstenaar voor een verblijf van een jaar.

Voor 2011 werd Danai Anesiadou geselecteerd.

Cité Internationale des Arts Parijs

In Cité Internationale des Arts in Parijs beschikt de Vlaamse Gemeenschap over twee ateliers; het atelier James Ensor en het atelier Koningin Elisabeth. Dit laatste wordt gedeeld met de Franse Gemeenschap.

In 2011 verbleven er de Vlaamse kunstenaars:

 • Ana Torfs
 • Angélique Campens
 • Alexis Destoop
 • Beatrijs Albers
 • Stéphanie Leblon.

 

Platform Garanti Istanboel

Platform Garanti heeft beslist vanaf 2011 een nieuwe politiek te voeren. Het gaat voortaan zelf op zoek naar kunstenaars die dan rond een door Platform Garanti gekozen thema werken. Dit betekent dat ze niet langer werken op basis van een open kandidatuurstelling. Er werden in 2011 dan ook geen kunstenaars ondersteund voor een residentie in Garanti.

 

Ente Morale Isola Comacina

Vanaf 2011 bestaat opnieuw de mogelijkheid om kunstenaars op het eiland te laten verblijven tussen begin mei en eind september.

In 2011 verbleven er de Vlaamse kunstenaars:

 • Cel Crabeels
 • Peter De Cupere
 • Karen Vermeren
 • Julie Pfleiderer
 • Liesbeth Marit.

 

categorie Kunstenaar gemeente werkplaats bedrag in euro
beeldende kunst Albers Beatrijs Brussel verblijf in Cité des Arts 500,00
beeldende kunst Alexis Destoop Sint-Gillis verblijf in Cité des Arts 500,00
beeldende kunst Anesiadou Danai Brussel verblijf in ISCP New York 43.000,00
beeldende kunst Campens Angélique Oudenaarde verblijf in Cité des Arts 500,00
beeldende kunst Ceulers Michiel Waregem verblijf in de Rijksacademie Amsterdam 7.000,00
beeldende kunst Cité Internationale des Arts Parijs huurgeld ateliers 6.320,00
beeldende kunst International Studio & Curatorial Programme Brooklyn huur studio 2e periode 2011 7.330,85
beeldende kunst International Studio & Curatorial Programme Brooklyn huur studio 1e periode 2012 8.246,73
beeldende kunst Leblon Stefanie Mariakerke verblijf in Cité des Arts 500,00
beeldende kunst Najd Maryam Antwerpen verblijf in Künstlerhaus Bethaniën 32.500,00
beeldende kunst Olbrechts Bavo Sint-Jans-Molenbeek verblijf in de Jan van Eyck academie 9.000,00
beeldende kunst Stichting Trustfonds Rijksacademie Amsterdam Amsterdam tussenkomst in de kosten van Michiel Ceulers voor zijn verblijf in de Rijksacademie Amsterdam 15.000,00
beeldende kunst Torfs Ana Schaarbeek Verblijf in Cité des Arts 500,00
beeldende kunst Künstlerhaus Bethanien Berlin huur atelier Vlaamse kunstenaars 16.150,00
beeldende kunst Crabeels Cel Antwerpen werkverblijf Comacina 2011 1.500,00
beeldende kunst De Cupere Peter Mortsel werkverblijf Comacina 2011 1.500,00
beeldende kunst Marit Liesbeth Lebbeke werkverblijf Comacina 2011 1.500,00
beeldende kunst Vermeren Karen Sint-Jans-Molenbeek werkverblijf Comacina 2011 1.500,00
beeldende kunst Provost Nicolas Brussel aanloopkosten verbonden aan het verblijf in ISCP 2012 7.000,00
theater Pfleiderer Julie Elsene werkverblijf Comacina 2011 1.500,00
Totaal       161.547,58

 

Initiatieven in het kader van het internationaal cultuurbeleid

In 2011 werd 1.553.774,24 euro uitgetrokken voor 14 projecten van diverse aard die kaderen binnen het internationaal cultuurbeleid.

 

Categorie Begunstigde Gemeente Omschrijving Bedrag in euro
architectuur Vlaams Architectuurinstituut vzw Antwerpen opdracht: voorbereiding in 2011 Vlaamse deelname aan de architectuurbiënnale 2012 van Venetië 60.000,00
architectuur Architecture Workroom Brussels vzw Sint-Jans-Molenbeek Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam 2012 60.000,00
beeldende kunst Manifesta 9 Amsterdam voorbereidingskosten in 2011 voor de organisatie van Manifesta 9 100.000,00
beeldende kunst Dekyndt Edith Doornik Bijwonen opening tentoonstelling 'Art Belge Contemporaine' in opdracht van de minister 472,24
letteren Het Beschrijf Brussel kosten verbonden aan de werking van het literatuurhuis Passa Porta in Brussel en villa Hellenbosch in Vollezele. 114.000,00
letteren Het Beschrijf Brussel Bijkrediet 2007 - Québec 3.000,00
multidisciplinair Koninklijke Vlaamse Schouwburg s.v.o.n. Brussel kosten, honoraria en per diems verbonden aan Congo-project 50.000,00
multidisciplinair Paleis voor Schone Kunsten Brussel nv Brussel ondersteuning in het kader van het samenwerkingsakkoord 948.892,00
multidisciplinair Festival d'Avignon (Association de Gestion du) Avignon Vlaamse artiesten op het festival in 2011 75.000,00
muziek Music Fund vzw Vorst werking 2011 15.000,00
muziek ISCM-Vlaanderen vzw Brussel voorbereiding van de World Music Days 2012 in de periode half augustus 2011 tot en met 30 april 2012 40.000,00
muziek EFA Brussel organisatie 'Atelier for Young Festival Managers' in Izmir, Turkije 49.410,00
muziek GLiMPs vzw Gent Showcasefestival GLiMPs - tussenkomst in de reiskosten en technische kosten ten behoeve van de internationale programmering 25.000,00
theater Malta Festival Poznan reis- en verblijfkosten 'Prometheus Landscape II' en kosten publicatie 13.000,00
Totaal       1.553.774,24

 

Biënnale van Venetië

Architectuur (2012)

In 2012 vindt de Biënnale van Venetië voor architectuur plaats van eind augustus tot eind november. De invulling van het landenpaviljoen gebeurt afwisselend door de Vlaamse en de Franse Gemeenschap.

2010: Franse Gemeenschap – architectuur

2011: Franse Gemeenschap – beeldende kunsten

2012: Vlaamse Gemeenschap – architectuur

2013: Vlaamse Gemeenschap – beeldende kunsten

2014: Franse Gemeenschap – architectuur

De beoordelingscommissie architectuur en vormgeving stelde voor om de uitvoering van deze opdracht toe te wijzen aan het Vlaams Architectuurinstituut.

Het Vlaams Architectuurinstituut heeft, samen met het Team Vlaamse Bouwmeester, in 2011 een wedstrijd uitgeschreven voor de selectie van de uitvoerder van het architecturale ontwerp voor de invulling van het landenpaviljoen.

De opdracht was om een tentoonstellingsconcept te ontwikkelen dat de essentie blootlegt van de ViA (Vlaanderen in Actie) Ruimte, een kader waarbinnen de komende jaren een aantal speculatieve architecturale en ruimtelijke denkpistes en initiatieven zullen worden uitgezet. In een eerste fase werden drie kandidaten weerhouden: Witherford Watson Mann Architects, Architecture Workroom Brussels en Joeri De Bruyn. Elk van deze kandidaten treedt op als curator van een team bestaande uit architecten, kunstenaars, ruimtelijke planners,….

In een tweede fase werden de concepten van de drie laureaten verder uitgewerkt en is een winnaar gekozen. In 2012 zal het team rond Architecture Workroom Brussels in het Belgische paviljoen staan op de Biënnale van Venetië.

Beeldende Kunsten (2013)

De Biënnale van Venetië voor Beeldende kunsten zal in 2013 plaatsvinden. De omvang van dit project maakt dat een voorbereidingstijd van bijna 2 jaar aangewezen is. De beoordelingscommissie beeldende kunsten heeft in 2011 een traject opgezet om zo begin 2012 de selectie te kunnen afronden.