Franse Gemeenschap

In 2011 werd op geregelde basis tussen beide Gemeenschappen overleg gepleegd. Dit gebeurde in het kader van:

  • de uitvoer van cultuurgoederen
  • collectiemobiliteit
  • UNESCO 1970
  • UNESCO 2003
  • de biënnale van Venetië
  • Isola Comacina
  • het Europees erfgoedlabel

Bij dat laatste overleg zijn ook de Duitstalige Gemeenschap en de drie Gewesten betrokken. Dit overleg werd onder meer gehouden om op de multinationale fora een Belgisch standpunt te verdedigen.

Eind 2011 werd er van start gegaan met de voorbereiding van een publiek debat over de Biënnale van Venetië.

Beide gemeenschappen maken gebruik van de residentiemogelijkheden op het eiland Comacina (IT). Er wordt regelmatig overlegd om werkwijzen en standpunten op elkaar af te stemmen.