Publicaties

De uitvoering van het publicatie- en letterenbeleid in Vlaanderen is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen het Vlaams Fonds voor de Letteren en het agentschap Kunsten en Erfgoed. Het zuiver literaire segment van de letteren wordt behartigd door het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Naast dit zuiver literaire segment van de letteren is er het niet-literaire segment van algemeen-culturele, artistieke, kunstkritische en cultureel-erfgoedpublicaties. Sinds 2006 is de subsidiëring van periodieke en niet-periodieke publicaties in het Kunstendecreet en in het Cultureel-erfgoeddecreet opgenomen. De opvolging hiervan gebeurt door het agentschap Kunsten en Erfgoed. Concreet gaat het om publicaties die een duidelijk culturele, artistieke, kunstkritische en/of cultureel-erfgoedkundige inhoud hebben en als dusdanig een brede kijk geven op de ontwikkelingen in deze sector, bestemd voor een zo breed mogelijk publiek. De periodieke publicaties moeten, ongeacht de drager, minstens tweemaal per kalenderjaar verschijnen in dezelfde reeks en een bovenregionaal belang en bereik hebben. Wat de niet-periodieke publicaties betreft, worden eenmalige publicaties die gewijd zijn aan beeldende kunst, podiumkunsten, audiovisuele kunsten, muziek, roerend en onroerend erfgoed, architectuur en cultuurgeschiedenis in de ruimste zin van het woord, op een schottenloze wijze beoordeeld en gesubsidieerd.

 

Periodieke publicaties

11 uitgevers van een tijdschrift ontvangen een jaarlijkse subsidie voor de periode 2010-2012. Het gaat hier over 3 algemeen-culturele tijdschriften, 4 tijdschriften voor beeldende kunst, 2 tijdschriften voor muziek, 1 tijdschrift voor podiumkunsten, en 1 tijdschrift voor film. In 2011 ontvingen deze 11 uitgevers van een periodieke publicatie subsidies voor een totaalbedrag van 489.850,66 euro.

Naam Gemeente Werkvorm Subsidieperiode bedrag in euro
<H>ART Edegem organisatie 2010-2012 58.200,08
Mark Gent organisatie 2010-2012 53.350,07
De Witte Raaf Brussel organisatie 2010-2012 72.750,10
Theaterpublikaties Brussel organisatie 2010-2012 72.750,10
Gaga Antwerpen organisatie 2010-2012 29.100,04
Gonzo Circus vzw Tienen organisatie 2010-2012 48.500,07
Orgelkunst Hoegaarden organisatie 2010-2012 19.400,02
Rectoverso Gent organisatie 2010-2012 29.100,04
Streven Antwerpen organisatie 2010-2012 38.800,05
T.U.K. Leuven organisatie 2010-2012 14.550,02
Kunsttijdschrift Vlaanderen Sint-Andries organisatie 2010-2012 53.350,07
Totaal       489.850,66

 

Niet-periodieke publicaties

Gespreid over 2 subsidieronden werden er 29 aanvragen tot ondersteuning van een niet-periodieke publicatie ingediend. 11 daarvan werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van 90.400 euro.

periode   gemeente werkvorm bedrag in euro
1ste ronde Brepols Publishers nv David Teniers The Younger, Genre Painter and Courtier (1610-1690) Turnhout organisatie 12.000,00
1ste ronde Gevaert Editions WALL Anderlecht organisatie 9.000,00
1ste ronde LannooCampus Denken over opera Tielt organisatie 10.000,00
1ste ronde WZW Editions and Productions  Belgium at the fair. Exile on Main Street Gent organisatie 9.000,00
2de ronde A4A vzw Picturesque Aarschot organisatie 10.000,00
2de ronde Academia Bouwen voor de natie: de Albertina Gent organisatie 2.200,00
2de ronde Brepols Publishers nv Rogier Van der Weyden and Stone Sculpture Turnhout organisatie 10.000,00
2de ronde Mercatorfonds NV Gerard Mercator Brussel organisatie 15.000,00
2de ronde Studio Hans Op de Beeck Sea of Tranquility Brussel organisatie 9.500,00
2de ronde Universitaire Pers Leuven (inrichtende macht KULeuven) De intrede van het publiek. Museumbezoek Leuven organisatie 1.700,00
2de ronde WZW Editions and Productions  Wijnvlekken. Verzamelde Opstellen 2006-2011 Gent organisatie 2.000,00
Totaal         90.400,00