Muziek

Bij de start van vroegere meerjarige periodes was er telkens een instroom van nieuwe organisaties (van 55 in 1999 tot 84 in 2007 en nog uitgebreid tot 85 in 2008), zodat de sector zich verder kon professionaliseren. Voor de huidige meerjarige periode is er echter een stabilisering merkbaar. Er vielen enkele organisaties af en er kwamen enkele andere bij, maar het uiteindelijke resultaat is dat het aantal meerjarig gesubsidieerde muziekorganisaties hetzelfde gebleven is als in de periode daarvoor. Er zijn momenteel 79 meerjarig gesubsidieerde muziekorganisaties, maar als daar de organisaties kunsteducatie worden bijgerekend die zich op muziek focussen, komt dit aantal weer op 85.

De toename van meerjarige subsidies ging echter ten koste van de beschikbare middelen voor projectsubsidies. In 2011 daalde ook het aantal aanvragen voor creatieopdrachten lichtjes. Ook in het zesde jaar van de uitvoering van het Kunstendecreet werd relatief weinig een beroep gedaan op beurzen en projectsubsidies aan kunstenaars. Dit is voornamelijk te verklaren door het feit dat muziek bij uitstek een groepsgebeuren is. De meeste aanvragen voor projectmatige ondersteuning worden dan ook door organisaties ingediend. Na een sterke daling van het aantal aanvragen voor opnameprojecten in 2010, werden er in 2011 opnieuw redelijk wat meer ingediend.

In het voorbije decennium heeft de overheid geïnvesteerd in de verbetering van de randvoorwaarden en de omkadering voor jonge muzikanten en groepen. Muziekclubs bieden aan jonge muzikanten professionele podia waardoor zij zich professioneel kunnen ontwikkelen. Door een doordachte spreiding van door de overheid ondersteunde muziekclubs, wordt heel Vlaanderen bereikt. Managementbureaus die muziekgroepen en muzikanten begeleiden in hun ontwikkeling, kunnen vanaf 2005 op projectmatige basis en vanaf 2007 ook meerjarig subsidies aanvragen.

De subsidiekanalen die in dit hoofdstuk worden vermeld, zijn echter niet de enige waarmee de muzieksector wordt ondersteund. Ook de tussenkomsten in internationale reis- en verblijfskosten zijn een uitstekend middel om deze sector te ondersteunen omdat dit de bereikbaarheid van buitenlandse podia verhoogt. Bovendien hebben heel wat multidisciplinaire kunstencentra een belangrijk muziekluik. Tot slot neemt muziek ook binnen de sector kunsteducatie een belangrijke plaats in.

 

Meerjarige werkingssubsidies

Binnen het Kunstendecreet was 2011 het tweede jaar van de meerjarige subsidieperiode 2010-2012. Voor de muzieksector is dit de tweede meerjarige periode sinds de inwerkingtreding van het Kunstendecreet.

In de loop van 2009 besliste de Vlaamse Regering om voor deze periode meerjarige werkingssubsidies toe te kennen aan 79 organisaties uit de muzieksector:

  • 28 muziekensembles (totaalbedrag beslissing: 8.545.000 euro),
  • 11 concertorganisaties (totaalbedrag beslissing: 4.860.000 euro),
  • 16 muziekclubs (totaalbedrag beslissing: 2.915.000 euro),
  • 15 muziekfestivals (totaalbedrag beslissing: 2.792.000 euro),
  • 3 monodisciplinaire kunstencentra muziek (totaalbedrag beslissing: 860.000 euro),
  • 6 monodisciplinaire werkplaatsen muziek, inclusief managementbureaus voor muziekensembles (totaalbedrag beslissing: 650.000 euro).

Het totaal van de toegekende werkingssubsidies zou dus neerkomen op minstens 20.622.000 euro per jaar.

De financiële crisis noopte de Vlaamse Regering er echter toe om besparingen door te voeren. Een van de besparingsmaatregelen was het verminderen van de bedragen van de jaarlijkse werkingssubsidies van alle meerjarig gesubsidieerde organisaties binnen het Kunstendecreet. Deze vermindering gebeurde evenredig: de werkingssubsidies van alle organisaties werden met hetzelfde percentage verminderd. Dit gebeurde zowel in 2010 als in 2011.

Hierdoor kregen de 79 meerjarig gesubsidieerde muziekorganisaties binnen de sector muziek in 2011 uiteindelijk subsidies toegekend voor een totaal van 19.753.201,70 euro.

Naam Gemeente Werkvorm subsidieperiode bedrag in euro
AMUZ (Festival van Vlaanderen - Antwerpen) vzw Antwerpen concertorganisatie 2010-2012 431.052,84
Concertgebouw Brugge Brugge concertorganisatie 2010-2012 2.563.762,17
De Centrale Gent concertorganisatie 2010-2012 72.189,64
De Vrienden Van Brosella vzw Brussel concertorganisatie 2010-2012 57.751,71
Free Music Brussel concertorganisatie 2010-2012 48.126,42
JazzLab Series Gent concertorganisatie 2010-2012 168.442,50
Kolonie Dilsen-Stokkem concertorganisatie 2010-2012 48.126,42
(K-RAA-K)³ vzw Gent concertorganisatie 2010-2012 144.379,29
Muziekcentrum De Bijloke Gent Gent concertorganisatie 2010-2012 904.988,25
Stichting Logos s.o.n. Gent concertorganisatie 2010-2012 134.754,00
Villarte Sint-Truiden concertorganisatie 2010-2012 57.751,71
Ars Musica vzw Etterbeek festival 2010-2012 49.088,95
Festival Ten Vrede Diksmuide festival 2010-2012 101.065,50
Festival van Vlaanderen - Brugge vzw Brugge festival 2010-2012 221.381,58
Festival van Vlaanderen - Gent en Historische Sted Gent festival 2010-2012 269.508,01
Festival van Vlaanderen - Limburg vzw Tongeren festival 2010-2012 166.517,45
Festival van Vlaanderen - Mechelen Mechelen festival 2010-2012 171.330,09
Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant Leuven festival 2010-2012 269.508,01
Festival van Vlaanderen Internationaal - Brussel/Europa vzw Brussel festival 2010-2012 554.276,04
Festival van Vlaanderen Kortrijk vzw Kortrijk festival 2010-2012 192.505,72
Funky Fun Productions vzw Geel festival 2010-2012 38.501,14
Jazz en Muziek vzw Gent festival 2010-2012 288.758,58
Personal Mountains vzw Peer festival 2010-2012 67.377,00
Sfinks Animatie vzw Boechout festival 2010-2012 115.503,43
Trefpunt, Productiecentrum voor Kunsten op straat Gent festival 2010-2012 91.440,22
Zonzo Compagnie Antwerpen festival 2010-2012 86.627,57
Het Depot Leuven kunstencentrum 2010-2012 154.004,58
Muziekodroom Hasselt kunstencentrum 2010-2012 431.052,85
TRX Borgerhout kunstencentrum 2010-2012 240.632,15
4AD Diksmuide muziekclub 2010-2012 307.829,62
5 voor 12 Antwerpen muziekclub 2010-2012 336.265,76
Cactus Muziekcentrum Sint-Andries muziekclub 2010-2012 312.568,98
De Casino vzw Sint-Niklaas muziekclub 2010-2012 163.629,85
De Kreun Kortrijk muziekclub 2010-2012 250.257,43
De Zwerver Leffinge muziekclub 2010-2012 279.133,30
Democrazy Gent muziekclub 2010-2012 192.505,72
Driewerf Hoera Eeklo muziekclub 2010-2012 240.632,15
Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen Sint-Jans-Molenbeek muziekclub 2010-2012 158.817,22
Jeugdhuis Trefcentrum Y' Elsene muziekclub 2010-2012 52.939,07
Muziekcentrum Kinky Star vzw Gent muziekclub 2010-2012 48.126,42
Muziekcentrum Dranouter vzw Heuvelland  (Dranouter) muziekclub 2010-2012 57.751,71
Muziekpublique Elsene muziekclub 2010-2012 115.503,43
Jeugdhuis - Muziekcentrum Nijdrop vzw Opwijk muziekclub 2010-2012 202.131,01
't Ey Belsele muziekclub 2010-2012 43.313,78
't Smiske Asse muziekclub 2010-2012 43.313,78
Allegoria Mechelen muziekensemble 2010-2012 134.754,00
Anima Eterna Brugge muziekensemble 2010-2012 791.243,74
Blindman Brussel muziekensemble 2010-2012 202.131,01
Bonk Gent muziekensemble 2010-2012 192.505,72
B'Rock Gent muziekensemble 2010-2012 163.629,85
Brussels Jazz Orchestra Elsene muziekensemble 2010-2012 312.568,98
Capilla Flamenca Leuven muziekensemble 2010-2012 206.943,65
Champ d'Action Antwerpen muziekensemble 2010-2012 383.659,29
Choux De Bruxelles Laken (Bru.) muziekensemble 2010-2012 48.126,42
Collegium Vocale Gent Gent muziekensemble 2010-2012 1.094.562,41
Emanon Leuven muziekensemble 2010-2012 125.128,71
Graindelavoix Antwerpen muziekensemble 2010-2012 86.627,57
Hermesensemble Berchem muziekensemble 2010-2012 163.629,85
Het Collectief Schaarbeek muziekensemble 2010-2012 72.189,64
Het Kamerorkest vzw  (vroeger: Collegium Instrumentale Brugense vzw) Sint-Andries muziekensemble 2010-2012 192.505,72
Het Spectra Ensemble Ledeberg muziekensemble 2010-2012 259.882,72
Huelgas Ensemble Leuven muziekensemble 2010-2012 221.381,58
I Solisti del Vento Antwerpen muziekensemble 2010-2012 211.756,29
Ictus vzw Vorst muziekensemble 2010-2012 478.446,37
Il Fondamento Brussel muziekensemble 2010-2012 288.758,58
Il Gardellino  Sint-Kruis muziekensemble 2010-2012 144.379,29
La Petite Bande Leuven muziekensemble 2010-2012 563.754,74
Nefertiti vzw Vorst muziekensemble 2010-2012 86.627,58
Octurn Vorst muziekensemble 2010-2012 96.252,86
Oxalys Brussel muziekensemble 2010-2012 221.381,58
Psallentes vzw Leuven muziekensemble 2010-2012 28.875,86
Symfonieorkest Vlaanderen vzw Brugge muziekensemble 2010-2012 1.189.349,49
Wolvin vzw Hoboken muziekensemble 2010-2012 221.381,58
Aubergine vzw Brussel werkplaats 2010-2012 52.939,07
De Muziekfactorij vzw Kasterlee werkplaats 2010-2012 96.252,86
Gentlemanagement Gent werkplaats 2010-2012 120.316,07
Keremos Gent werkplaats 2010-2012 96.252,86
Kultuurburo Link vzw Heist-op-den-Berg werkplaats 2010-2012 96.252,86
Rock'O Co vzw Gent werkplaats 2010-2012 163.629,85
Totaal       19.753.201,70

 

Projectsubsidies aan organisaties

Door een aanpassing van het Kunstendecreet werd vanaf 2010 het aantal advies- en beslissingsrondes voor projectsubsidieaanvragen muziek teruggebracht van drie naar twee per jaar. De uiterste indiendatum voor de eerste projectenronde is 15 september van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het project plaatsvindt. Die voor de tweede projectenronde is 15 maart voor projecten die van start gaan in de periode vanaf 1 juli van datzelfde jaar.

1e projectenronde voor 2011. Op 28 ontvankelijke subsidieaanvragen werden er 13 muziekprojecten gesubsidieerd. In totaal werd er voor 164.900 euro aan projectsubsidies toegekend.

2e projectenronde voor 2011. Op 28 ontvankelijke subsidieaanvragen werden er 14 muziekprojecten gesubsidieerd. In totaal werd er voor 158.569 euro aan projectsubsidies toegekend.

Over heel 2011 werd een totaalbedrag van 323.469 euro toegekend voor 27 muziekprojecten (op 56 aanvragen).

In vergelijking met 2010 (met in totaal 71 ontvankelijke aanvragen) is het aantal projectsubsidieaanvragen muziek in 2011 behoorlijk gedaald. Het aantal gesubsidieerde projecten kende dan weer een lichte stijging in aantal (van 25 naar 27) en een redelijke stijging in subsidiebedrag (van 272.800 euro naar 323.469 euro).

    gemeente werkvorm bedrag in euro
1ste ronde Eye Spy Concerten januari-december Sint-Michiels concertorganisatie 25.000,00
1ste ronde Festival der Voorkempen Concertenreeks januari-december Schilde concertorganisatie 4.400,00
1ste ronde Koorlink Koorcylus A Cappela Antwerpen concertorganisatie 3.000,00
1ste ronde Middagconcerten van Antwerpen Middagconcerten van Antwerpen Schoten concertorganisatie 5.000,00
2de ronde Koorlink Koorcyclus A Capella Antwerpen concertorganisatie 2.374,00
2de ronde Kultuurgemeenschap Haringe (Vrienden van het Hist. vzw Zomerse Orgelconcerten 2011 Roesbrugge-Haringe concertorganisatie 1.695,00
2de ronde Lootgenot Dunk!-projecten najaar 2011 Zottegem concertorganisatie 5.500,00
2de ronde Middagconcerten van Antwerpen Middagconcerten van Antwerpen Schoten concertorganisatie 5.000,00
1ste ronde Chopstick Jazz sur l'herbe Gent festival 4.000,00
1ste ronde Hardscore Voorwaarts Maart/En Avant Mars Gent festival 4.000,00
1ste ronde Lootgenot Dunk!festival Zottegem festival 12.000,00
2de ronde Jazz Brugge vzw Belgian Jazz Meeting Assebroek festival 25.000,00
2de ronde Krak vzw Club Soda Festival 2011 Avelgem festival 10.000,00
2de ronde Oude Beestenmarkt vzw Boomtownfestival 2011 Gent festival 15.000,00
2de ronde Rembetika vzw 25e Brugges Festival Lissewege festival 15.000,00
2de ronde What's Next vzw What's Next Elsene festival 6.000,00
1ste ronde Cultureel Platform Buster Concerten januari-december Antwerpen muziekclub 20.000,00
1ste ronde Hot Club de Gand Concerten januari-juni Gent muziekclub 15.000,00
2de ronde Hot Club de Gand Hot Club de Gand Gent muziekclub 15.000,00
1ste ronde Majestic Sága Antwerpen muziekensemble 10.000,00
1ste ronde Zwerm EYAWTPBNDTA Borgerhout muziekensemble 7.500,00
2de ronde Les Muffatti vzw Concerten tweede jaarhelft Vorst muziekensemble 20.000,00
1ste ronde Wolx Concerten januari-juni Gent werkplaats 15.000,00
1ste ronde Zephyrus vzw Projectmanagement Gent werkplaats 40.000,00
2de ronde Lege Maag vzw Urban Score Man Antwerpen werkplaats 10.000,00
2de ronde MORF vzw 492 kilo - an extended piano recital Mechelen werkplaats 15.000,00
2de ronde Wolx Managementbureau Wolx Gent werkplaats 13.000,00
Totaal       323.469,00

 

Kunstenaars

Zowel de ontwikkelingsgerichte beurzen als de projectsubsidies aan kunstenaars worden relatief weinig gebruikt binnen de muzieksector. Creatieopdrachten blijven wel populair.

Ontwikkelingsgerichte beurzen. In 2011 kende de minister geen ontwikkelingsgerichte beurzen toe aan artiesten uit de muzieksector (op een totaal van 5 aanvragen).

Projectsubsidies aan kunstenaars. Van de 5 ontvankelijke projectsubsidieaanvragen van kunstenaars uit de muzieksector werd 1 project gesubsidieerd voor 2.500 euro.

 periode kunstenaar   gemeente bedrag in euro
3de ronde Van Cauwenberghe Jakob New York Recital Mortsel 2.500,00
Totaal       2.500,00

 

Creatieopdrachten. Creatieopdrachten binnen de sector muziek bestaan uitsluitend uit compositieopdrachten. Ook opdrachten voor het componeren van muziekstukken in het kader van muziektheater- of operaproducties komen hierbij in aanmerking. Bij het bepalen van de grootte van de subsidies wordt rekening gehouden met de duur van de opdrachtwerken en de bezetting waarvoor ze worden geschreven.

Kunstenaar opdrachtgever gemeente bedrag in euro
Bruneel Merijn 4hoog Productiehuis Gent 1.860,00
Lenaerts Wouter Baerten Sint-Genesius-Rode 750,00
Nelissen Bruno Berendsen Borgerhout 1.860,00
Shlomowitz Matthew Besides Schoten 1.860,00
Vandenberghe Peter Bonk Gent 1.860,00
Van Caenegem Bart De Vrienden Van Brosella vzw Brussel 1.860,00
Nuyts Frank Emanon Leuven 3.700,00
Van Parys Annelies Festival van Vlaanderen - Mechelen Mechelen 1.250,00
D’hoe Jeroen  Festival van Vlaanderen - Mechelen Mechelen 3.700,00
Van Parys Annelies Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant Leuven 1.250,00
Craenen Paul  Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant Leuven 1.250,00
Lauwers Kristof Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant Leuven 750,00
Rathé Filip Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant Leuven 1.860,00
Vanpaemel Jasper Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant Leuven 1.000,00
Bovée David Glasbak Borgerhout 2.000,00
Segers Frederik Hardscore Gent 500,00
Duthoy Jan Hardscore Gent 500,00
Desimpelaere Koen Hardscore Gent 500,00
Bradt Sebastiaan Hardscore Gent 500,00
Van Esser Benjamin Hardscore Gent 1.860,00
Segers Frederik Hardscore Gent 1.860,00
Henderickx Wim Hermesensemble Berchem 12.500,00
D'haene Frédéric Het Spectra Ensemble Ledeberg 1.860,00
D’hoe Jeroen  Intro in Sito Maastricht 2.000,00
Darge Moniek Issue Project Room Brooklyn 1.500,00
Sall Nico Kesteleyn Vorst 1.860,00
Van der Roost Jan Koninklijke Harmonie Rupelzonen vzw Boom 1.860,00
Wyntin Bald Koninklijke Harmonie St.Cecilia Oudenburg Oudenburg 500,00
Picquer Bart Koninklijke Katholieke Fanfare 'De Kunstliefde' Melsele 1.000,00
Van Steenberge  Sebastiaan Koorlink Antwerpen 500,00
Houben Kevin Muziekvereniging "Oribs" Leopoldsburg 500,00
De Vleeschhouwer Ward Nunc Gent 1.860,00
Van Landeghem  Jan Octave vzw Turnhout 1.860,00
Westerlinck Wilfried Orgelkring Kortrijk Kortrijk 750,00
Jacobs Aernoudt Q-02 Brussel 1.500,00
Viaene Els Q-02 Brussel 1.500,00
Harald Austbo SKaGeN Antwerpen 750,00
Lukas Huisman Trefpunt, Productiecentrum voor Kunsten op straat Gent 750,00
De Poorter Simon Trefpunt, Productiecentrum voor Kunsten op straat Gent 1.860,00
De Smet Raoul Trefpunt, Productiecentrum voor Kunsten op straat Gent 1.860,00
Defoort Kris Ubriacatevi Antwerpen 1.500,00
De Bièvre Guy Zwerm Borgerhout 1.250,00
Totaal     72.050,00

 

In 2011 werden er 63 subsidieaanvragen voor compositieopdrachten (creatieopdrachten muziek) ingediend, waarvan er 42 werden gesubsidieerd voor in totaal 72.050 euro.

 

Opnameprojecten

Deze subsidievorm stimuleert de kansen voor de creatie van nieuw werk en de verspreiding van muziek. Sinds 2010 zijn er voor opnameprojecten eveneens twee advies- en beslissingsrondes per jaar. Deze zijn gelijklopend met de advies- en beslissingsrondes voor de andere muziekprojecten en hebben dezelfde uiterste indiendatums.

1e ronde opnameprojecten voor 2011. Er werden 15 ontvankelijke subsidieaanvragen voor opnameprojecten ingediend. Daarvan werden er 6 gesubsidieerd voor in totaal 14.000 euro.

2e ronde opnameprojecten voor 2011. Er werden 29 ontvankelijke subsidieaanvragen voor opnameprojecten ingediend. Daarvan werden er 17 gesubsidieerd voor in totaal 51.923 euro.

Over heel 2011 werd een totaalbedrag van 65.923 euro toegekend aan opnameprojecten.

Periode Begunstigde Gemeente Omschrijving Bedrag in euro
1ste ronde André Devaere Brugge André Devaere 'volledig oeuvre',  2.000,00
1ste ronde Braakland/ZheBilding Kessel-Lo Dwaallicht,  2.500,00
1ste ronde The Galacticos Gent Lego,  2.000,00
1ste ronde Toon & Thea Antwerpen Wie de fuck is Ellen Schoenaerts,  3.500,00
1ste ronde Vanden Eynde Sofie Laken (Bru.) Mistress Elisabeth Davenant,  2.000,00
1ste ronde Zephyrus vzw Gent The Food Sessions,  2.000,00
2de ronde Artrisjok vzw Mechelen Didier Francois solo, François Didier 1.500,00
2de ronde Aventura Musica vzw Schaarbeek Mixtuur,  4.000,00
2de ronde Collier Soetkin Moerbeke-Waas Vier seizoenen (onder voorbehoud), Soetkin Collier Quartet 2.000,00
2de ronde Goeyvaerts Consort vzw Gent Welcome Stranger, Aquarius 7.500,00
2de ronde Heeren Stef Gent Kiss The Anus Of A Black Cat, Kiss The Anus Of A Black Cat 3.423,00
2de ronde Kunst en Web Gent Bender Banjax, Bender Banjax 2.000,00
2de ronde Leroux-Roels Frederik Gent Ghosts Before Breakfast, Frederik Leroux Trio 3.000,00
2de ronde Lust Edegem Sir Yes Sir, A waste of time, Sir Yes Sir 3.000,00
2de ronde Madam Fortuna Borgerhout Stanton, Stanton 2.000,00
2de ronde Majestic Antwerpen Sága Opera, Dez Mona 2.000,00
2de ronde Manssens Nico Antwerpen Multitude : Dog of Teahan, Multitude 2.000,00
2de ronde Morango Drongen Debuutplaat Sarah Ferri, Band Sarah Ferri 4.000,00
2de ronde Muziek Forum Kortenberg Cesariusz Gadzina Quartet, Cesariusz Gadzina Quartet 3.000,00
2de ronde Ubriacatevi Antwerpen Frank Theuns en 'Les Buffardins, Quantz Fluitconcerti, Frank Theuns en 'Les Buffardins' 5.000,00
2de ronde Van Overberghe Tom Antwerpen CO2, CO2 3.000,00
2de ronde Vercruysse Wouter Gent Folies de Flandre, Vercruysse Wouter 1.500,00
2de ronde Verlie's Belgian Waffles Borgerhout Orquesta Tanguedia, Alfonsina, Orquesta Tanguedia 3.000,00
Totaal       65.923,00