Multidisciplinaire Kunstencentra, Werkplaatsen en Festivals

Kunstencentra en werkplaatsen vinden we anno 2011 in alle sectoren van het kunstenveld. Ze kunnen zich als monodisciplinair dan wel als multidisciplinair profileren. Kunstencentra en werkplaatsen bieden een platform aan diverse disciplines of bekleden een laboratoriumfunctie op het kruispunt van verschillende disciplines. Werkplaatsen kunnen kunstenaars op logistiek en zakelijk vlak ondersteunen en hierdoor de overheadkosten beperkt houden. De hoeveelheid middelen die naar deze werkvormen vloeit, kende het afgelopen decennium een enorme stijging, onder meer doordat zoveel verschillende disciplines actief werden binnen deze werkvorm.

Als gevolg van de wijziging van het Kunstendecreet veranderde ook de besluitvorming: de beoordelingscommissies kregen nu toezicht over het geheel van hun respectieve velden (theater, dans, …), ongeacht de werkvormen. Voor de organisaties betekende dit dat zij in het najaar van 2008 hun aanvraag voor de periode 2010-2012 dienden te richten aan ofwel de beoordelingscommissie multidisciplinaire kunstencentra, werkplaatsen en festivals, ofwel de beoordelingscommissie van het veld waarin de organisatie zich situeert. Met andere woorden: aan het einde van 2009 hield ook het veld kunstencentra en werkplaatsen op te bestaan.

Festivals zijn een werkvorm met een heel specifiek karakter. Een festival is per definitie beperkt in de tijd en moet daarom op korte tijd een statement maken over een inhoudelijk concept, een bepaalde discipline en/of een bepaalde kunstvorm. Net hierdoor kan het een bijzondere dynamiek ontwikkelen naar de andere disciplines of werkvormen in het kunstenlandschap. Een festival kan door zijn gecondenseerde vorm producties presenteren én creëren die in het reguliere circuit moeilijk haalbaar zijn. Door zijn gebalde vorm kan een festival een bijzondere aandacht genereren in de media en meer impact hebben. Doorheen de jaren is gebleken dat deze werkvorm binnen diverse disciplines tot zeer succesvolle initiatieven heeft geleid. Bovendien heeft, naast de vele monodisciplinaire festivals, een aantal kwalitatief hoogstaande multidisciplinaire festivals een plaats veroverd in het kunstenlandschap.

Vanwege de hoge participatiegraad vormen festivals een cruciale factor binnen het cultuurbeleid. De toename van het aantal festivals in Vlaanderen is groot. Vlaanderen is uitgegroeid tot zowat de rijkste festivalregio van Europa. Binnen het Kunstendecreet worden alleen festivals meegenomen die een regio-overschrijdend karakter hebben en/of een specifieke niche bespelen. De grote publieksfestivals vallen buiten het kader van het Kunstendecreet. Initiatieven die bijzondere doelgroepen faciliteren binnen de context van de grote festivals, kunnen wel nog worden gesteund via het Participatiedecreet.

 

Meerjarige werkingssubsidies

Op 24 april 2009 besliste de Vlaamse Regering over de werkingssubsidies voor de periode 2010-2012. Vanaf 1 januari 2010 worden er 19 multidisciplinaire kunstencentra (bedrag beslissing: 15.115.000 euro), 13 multidisciplinaire werkplaatsen (bedrag beslissing: 2.130.000 euro) en 7 multidisciplinaire festivals (bedrag beslissing: 2.730.000 euro) op meerjarige basis ondersteund (totaalbedrag beslissing: 19.975.000 euro).

Door budgettaire beperkingen lagen de effectief uitbetaalde bedragen in 2011 lager dan oorspronkelijk voorzien bij de beslissing. Concreet werd 14.405.619,00 euro toegekend aan de kunstencentra, 2.049.566,64 euro aan de werkplaatsen, en 2.609.282,00 euro aan de festivals, samen goed voor een totaalbedrag van 19.064.467,64 euro.

Naam Gemeente Werkvorm subsidieperiode bedrag in euro
0090 Antwerpen festival 2010-2012 125.128,71
Internationaal Filmfestival van Vlaanderen Gent festival 2010-2012 592.190,87
KunstenFESTIVALdesArts Brussel festival 2010-2012 990.296,62
Festivalitis Turnhout festival 2010-2012 96.252,86
TarTarT Middelkerke festival 2010-2012 240.632,15
Young Arab Theatre Fund Brussel festival 2010-2012 67.377,00
Zomer van Antwerpen Antwerpen festival 2010-2012 497.403,79
Argos Brussel kunstencentrum 2010-2012 601.669,58
Behoud de Begeerte Antwerpen kunstencentrum 2010-2012 336.265,76
Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg Brussel kunstencentrum 2010-2012 895.509,54
BUDA Kunstencentrum Kortrijk kunstencentrum 2010-2012 857.594,70
De Werf Brugge kunstencentrum 2010-2012 952.381,78
Kaaitheater Brussel kunstencentrum 2010-2012 1.568.497,82
Kunstencentrum BELGIE Hasselt kunstencentrum 2010-2012 431.052,84
Theater Teater vzw Mechelen kunstencentrum 2010-2012 620.627,00
Kunstencentrum Vooruit vzw Gent kunstencentrum 2010-2012 2.004.518,39
Monty Antwerpen kunstencentrum 2010-2012 620.627,00
Moussem Antwerpen Borgerhout kunstencentrum 2010-2012 240.632,15
Provincie Limburg - Z33 Hasselt kunstencentrum 2010-2012 105.878,14
Theaterwerkplaats Rataplan Borgerhout kunstencentrum 2010-2012 402.616,70
Recyclart Brussel kunstencentrum 2010-2012 72.189,64
Stuk Kunstencentrum Leuven kunstencentrum 2010-2012 1.568.497,82
VictoriaNieuwpoort Gent kunstencentrum 2010-2012 1.274.657,86
Villanella - Kunsthuis voor Kinderen en Jongeren Antwerpen kunstencentrum 2010-2012 525.839,92
Vrijstaat O. Oostende kunstencentrum 2010-2012 374.180,58
Wereld Culturencentrum Zuiderpershuis Antwerpen kunstencentrum 2010-2012 952.381,78
Caravan Production Brussel werkplaats 2010-2012 96.252,86
Constant Sint-Gillis werkplaats 2010-2012 129.941,36
Faundation of A(periodic) M(esmerism) Sint-Jans-Molenbeek werkplaats 2010-2012 125.128,71
Krul vzw Vorst werkplaats 2010-2012 101.065,50
Margarita Production Brussel werkplaats 2010-2012 182.880,43
Mokum Brussel werkplaats 2010-2012 67.377,00
Nadine Elsene werkplaats 2010-2012 269.508,01
Passa Porta Brussel werkplaats 2010-2012 120.316,07
Gemeenschapscentrum De Pianofabriek Sint-Gillis werkplaats 2010-2012 206.943,65
Q-02 Brussel werkplaats 2010-2012 134.754,00
Scheld'apen Antwerpen werkplaats 2010-2012 67.377,00
Timelab Gent werkplaats 2010-2012 211.756,29
WP Zimmer Antwerpen werkplaats 2010-2012 336.265,76
Totaal       19.064.467,64

 

Projectsubsidies aan organisaties

Voor aanvragers van een projectsubsidie wordt sinds 2010 de mogelijkheid voorzien om een project als mengvorm in te dienen, waar zij zich voordien moesten bekennen tot één van de in het Kunstendecreet gedefinieerde sectoren. De projecten mengvorm werden inhoudelijk beoordeeld door de beoordelingscommissie multidisciplinaire kunstencentra, werkplaatsen en festivals. Voor 2011 werden 16 aanvraagdossiers ingediend. Hiervan werden er 7 gehonoreerd voor een totaalbedrag van 182.500 euro.

 Periode organisatie project gemeente werkvorm bedrag in euro
1ste ronde Cultuurcentrum Hasselt vzw Krokusfestival Hasselt festival 45.000,00
2de ronde Bâtard Festival Brussels vzw 'Batard Festival 2011' Etterbeek festival 50.000,00
2de ronde fiëbre vzw 'Mestizo Arts Festival' Antwerpen festival 10.000,00
2de ronde Woordfeest vzw "ZuiderZinnen editie 2011 - ZuiderZinnen gaat vreemd" Antwerpen festival 2.500,00
1ste ronde Random Scream vzw Expanding Energy Vorst organisatie 30.000,00
1ste ronde Verenigde Planeten vzw Saturnus Gent organisatie 35.000,00
2de ronde Klein Verzet vzw 'Ondersteuning van acht makers/gezelschappen tijdens de periode september-december 2011 door alternatief management bureau Klein Verzet' Antwerpen organisatie 10.000,00
Totaal       182.500,00

 

Kunstenaars

Ontwikkelingsgerichte beurzen. Voor 2011 werden er 11 aanvragen voor een ontwikkelingsgerichte beurs ingediend. Daarvan werden er 4 gehonoreerd voor een totaalbedrag van 38.038 euro.

periode  Kunstenaar gemeente bedrag in euro
2de ronde Vandeput Bart(aku) Schaarbeek 8.000,00
2de ronde Warlop Miet Brussel 16.038,00
3de ronde Hafkenscheid Niko Elsene 6.000,00
3de ronde Rubio Barredo Edurne Vorst 8.000,00
Totaal     38.038,00

 

Projectsubsidies aan kunstenaars. Voor 2011 werden er 7 aanvragen ingediend. Hiervan werden er 2 gehonoreerd voor een totaalbedrag van 52.000 euro.

periode kunstenaar project gemeente bedrag in euro
3de ronde Dimchev Ivo X-On Anderlecht 20.000,00
3de ronde Kerkhove Naomi Valies Gent 32.000,00
Totaal       52.000,00