Minitoelagen

In 2008 is een bijkomend instrument gecreëerd voor de financiële ondersteuning van kunstenaars in de vorm van de minitoelage. De minitoelage, die minstens 500 euro en maximum 7500 euro bedraagt, dient als een tijdelijke financiële overbrugging die de kunstenaars moeten terugbetalen over een af te spreken periode van maximaal vier jaar. In 2011 werden er 7 aanvragen ingediend voor deze vorm van ondersteuning, waarvan er 3 gehonoreerd zijn voor een totaalbedrag van 17.439 euro.

Onderstaand vindt u een overzicht van de minitoelagen:

Naam

Sector

Bedrag in euro

Mark Cloet

Beeldende kunst

6439

Elisabeth Sri Unggul Ida Mulyani

Beeldende kunst

4500

Kenny Clarys

Muziek

6500

Totaal

 

17.439