Projectendatabank

Het agentschap Kunsten en Erfgoed nam, in samenwerking met FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, in 2011 het initiatief om cultureel-erfgoedprojecten te ontsluiten via een online projectenbank. Deze tool moet het cultureel-erfgoedveld toelaten om kennis te nemen van lopende en reeds uitgevoerde cultureel-erfgoedprojecten en te leren van de goede en minder goede ervaringen van andere actoren.

De projectendatabank brengt gegevens over cultureel-erfgoedprojecten samen, ontsluit deze gegevens, laat toe om opgebouwde expertise en kennis te delen en verspreiden, wil samenwerkingsverbanden versterken en stimuleren en kennis i.v.m. projectmanagement in het veld verhogen.

De projectenbank, die door FARO wordt beheerd, bevat momenteel informatie over ontwikkelingsgerichte en internationale cultureel-erfgoedprojecten en publicatieprojecten die sinds 2009 werden uitgevoerd met steun van de Vlaamse overheid. Op termijn kan de databank eventueel uitgebreid worden met voorbeeldprojecten die tot stand kwamen binnen de werking van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties of kan een interactieve component toegevoegd worden om kennisdeling maximaal te stimuleren.